Távolléti díj számítása

0

A távolléti díj összegének kiszámítása igen összetett is lehet, amennyiben az alapbér mellett bérpótlékokat, teljesítménybéreket is kapnak dolgozóink. Cikkünkben szeretnénk összefoglalni a legfontosabb szempontokat, melyekre figyelnünk kell ezzel a témával kapcsolatban. 

Számos olyan eset előfordulhat, amikor távol vagyunk munkahelyünktől, s ezáltal mentesülünk a munkavégzési kötelezettségünk teljesítése alól, mégis díjazásban részesülünk. Ilyen eset lehet például, amikor törvény szerinti szabadságunkat töltjük, kötelező orvosi vizsgálaton vagy továbbképzésen veszünk részt. A Munka Törvénykönyve részletesen felsorolja azokat az eseteket, amikor a távol töltött időre távolléti díj jár. 

Fontos tudnunk, hogy a távolléti díj összege 3 összetevőből áll, s ezek mindegyikét figyelembe kell vennünk a törvényi feltételek teljesülése esetén.   

A távolléti díjat az

  • az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, pótlékátalány,
  • az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (azaz az irányadó időszakban) kifizetett
  • teljesítménybérek,
  • bérpótlékok

figyelembevételével kell megállapítanunk 2013. augusztus 1-jétől. 

1) Hogyan vegyük figyelembe az alapbért a távolléti díj számításakor?

Havibéres munkavállaló esetén az egy órára járó, az alapbér után számolt távolléti díj összegének megállapításakor a havi alapbér összegét el kell osztanunk az adott hónapban irányadó általános munkarend szerinti munkaórák számával. 

Órabéres bérezési forma esetén az egy órára járó, az alapbér után számolt távolléti díj megegyezik az órabérrel. Ebben az esetben a napi távolléti díjat az órabér és a szerződés szerinti napi munkaidő szorzataként kell megállapítanunk. 

2) Hogyan vegyük figyelembe a teljesítménybéreket a távolléti díj számításakor?

Fontos tudnunk, hogy a távolléti díj számításánál teljesítménybér alatt csakis az alapbér helyett adott, a Munka Törvénykönyvében említett teljesítménybért értjük. Előfordulhat, hogy dolgozónk munkáját az alapbér mellett bónusszal, jutalommal, jutalékkal is díjazzuk. Jó, ha tudjuk, hogy ezek, a szintén teljesítménytől függő kifizetések azonban nem képezik alapját a távolléti díjnak. 

A teljesítménybért az egy órára járó távolléti díj kiszámításakor úgy kell figyelembe vennünk, hogy az irányadó időszakban kifizetett teljesítménybérek összegét osztanunk kell az irányadó időszakban teljesített és teljesítménybérrel díjazott órák számával.

XL IDŐ Felhő alapú munakidő-nyilvántartó szoftver
Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén! Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

3) Hogyan vegyük figyelembe az egyes bérpótlékokat, a törvényi feltételek teljesülése esetén a távolléti díj számításakor?

A törvény 5 féle típusú bérpótlék esetében pontosan meghatározza, hogy azokat milyen feltételek teljesülése esetén képezik alapját a távolléti díj 1 napi összegének. 

A műszakpótlékot és az éjszakai pótlékot akkor kell figyelembe vennünk, ha dolgozónk az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje harminc százalékának megfelelő tartamban műszakpótlékra vagy éjszakai pótlékra jogosító időszakban végzett munkát.

A vasárnapi pótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe vennünk, ha a dolgozónk az irányadó időszakban legalább a vasárnapok egyharmadában beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett. 

Készenléti és ügyeleti pótlékot akkor kell a távolléti díjba beszámítanunk, ha az irányadó időszakban, átlagban legalább havi 96 óra tartamban teljesített a munkavállalónk készenlétet vagy ügyeletet. 

Amennyiben a távolléti díj 1 órára eső összegének számításakor a műszakpótlék, éjszakai-, vasárnapi pótlék, ügyelet vagy készenlét figyelembe vehető, az irányadó időszakra kifizetett bérpótlékok összegét el kell osztanunk az irányadó időszakban, a beosztás szerinti munkaidőben teljesített órák számával.

Ha dolgozónk a fentiekben felsorolt bérpótlékok helyett átalányban részesült, akkor ezt is figyelembe kell vennünk a távolléti díj megállapításakor. Jó, ha tudjuk, hogy a pótlékátalánynál ugyanúgy szükséges eljárnunk, mint ahogyan azt az alapbér esetében tettük. 

A távolléti díj kiszámításakor, ha az irányadó időszakban munkabér-kifizetés nem történt, az alapbért kell figyelembe vennünk. 

És most nézzünk néhány példát a távolléti díj számítására vonatkozóan:

1) Példa

2017. 01. 25. – 2017. 01. 27-ig alapszabadság távolléten volt a dolgozónk. A dolgozó havi bére: 200.000 Ft. A szerződés szerinti munkaideje: 8 óra. 

Az adott tárgyhónapban az alapértelmezett munkaidőnaptár szerinti ledolgozandó munkanapok száma: 22 munkanap, a ledolgozandó órák száma 22 * 8 = 176.

1 napi távolléti díj: (200.000 / 176) * 8 = 9.091 Ft

Tehát a 3 munkanapra elszámolt távolléti díj pedig összesen: 27.273 Ft

2) Példa

2017. 01. 02. – 2017. 01. 04-ig alapszabadság távolléten volt a dolgozónk. Bérezési formája órabéres és a szerződés szerinti napi munkaideje: 6 óra.

Órabére: 800 Ft

Alapbér alapján számított napi távolléti díj: 4.800 Ft (azaz 800 * 6 = 4.800 Ft)

Irányadó időszak, azaz az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónap: 2016.07.01. – 2016.12.31.

Bérpótlékok esetén figyelembe vehető osztószám (az irányadó időszakban összesen ledolgozott munkaórák száma, túlórák órái nélkül): 868 óra 

Az irányadó időszakban a beosztás szerinti munkaidő harminc százaléka: 260,4 óra (868 óra * 30% = 260,4)

 HónapBérpótlékÖsszegBérpótlék óraszáma  
 2016.07.Éjszakai pótlék8.623 Ft37,5 óra
 2016.08.Éjszakai pótlék9.198 Ft40 óra
 2016.09.Éjszakai pótlék12.877 Ft56 óra
 2016.10.Éjszakai pótlék8.278 Ft36 óra
 2016.11.Éjszakai pótlék12.877 Ft56 óra
 2016.12.Éjszakai pótlék9.888 Ft43 óra
Összesen  61.741 Ft268,8 óra

Mivel dolgozónknak az irányadó időszakban kifizetett éjszakai pótlékkal érintett óraszáma több volt, mint a beosztás szerinti munkaidejének harminc százaléka, ezért az irányadó időszakban kifizetett éjszakai pótlékokat figyelembe vehetjük a távolléti díj összegének megállapításakor. 

Figyelembe vehető bérpótlék teljes összege az irányadó időszakból: 61.741 Ft.

Bérpótlék alapján számított napi távolléti díj: 427 Ft (azaz (61.741=868) * 6 = 427 Ft)

Napi távolléti díj az alapbér + teljesítménybérek + bérpótlékok alapján = 5.227 Ft (4.800 Ft + 0 Ft + 427 Ft

Az alapbér és az irányadó időszakban kifizetett éjszakai bérpótlékok figyelembevételével tehát az 1 napi távolléti díj összege 5.227 Ft.

Tehát a 3 munkanapra elszámolt távolléti díj pedig összesen: 15.680 Ft.

Ahogyan láthatjuk is, a távolléti díj számítása igen összetett is lehet, több szempontot is figyelembe kell vennünk. Tehát figyeljünk a távolléti díj számításához kapcsolódó törvényi előírásokra. 

Ne felejtsük el, hogy nemcsak a távol töltött szabadság vagy betegszabadság idejére, hanem egyéb számos esetben is távolléti díj megállapítása lehet szükséges, melyeket a törvény részletesen felsorol. 

Forrás:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 148. – 152. §.
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.