5 dolog, amit érdemes tudni a teljesítménybérről

0

A munkabért főszabály szerint időbérben kell megállapítani. Időbér esetén a munkabér a munkavégzés idejére vetített bér. A Munka Törvénykönyve azonban arra is lehetőséget ad, hogy a munkabért teljesítménybérben határozzák meg, tehát a bér a munkavállaló teljesítményéhez igazodjon. Melyek a teljesítménybér legfontosabb jellemzői?

A munkavállalóval való megállapodás esetén lehetséges

Kizárólag teljesítménybért abban az esetben alkalmazhat a munkáltató, ha a munkaszerződésben erről a dolgozóval megállapodott. A törvény szerint az alapbért időbérben kell megállapítani. Amennyiben tehát a felek a munkaszerződésben nem állapodnak meg kifejezetten a teljesítménybér alkalmazásáról, akkor a munkaszerződésben foglalt alapbér időbér lesz. Utóbb pedig csak a munkavállaló hozzájárulásával lehet az időbérről kizárólag teljesítmény alapú bérezésre áttérni.

Ugyanez érvényes akkor is, ha a munkáltató az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával határozza meg az alapbért, és az időbér nem éri el az alapbér összegét.

Garantált bér meghatározása

Ha a dolgozót kizárólag teljesítménybérrel foglalkoztatják, akkor legalább az alapbér felét elérő garantált bért kell a számára meghatározni. A garantált bér akkor is megilleti a munkavállalót, ha teljesítménye nem éri el az ilyen mértékű bérhez tartozó teljesítményt.

Teljes munkaidős dolgozó esetén pedig a teljesítménybér-tényezőt úgy kell meghatározni, hogy a követelmény 100%-os teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállaló bére legalább a minimálbért elérje.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

A teljesítménykövetelményt a munkáltató határozza meg

A teljesítménybér elengedhetetlen feltétele, hogy a munkavállaló számára előre meghatározásra kerüljön a teljesítménykövetelmény. A teljesítménykövetelményt a munkáltató határozhatja meg, tehát a teljesítménykövetelményben nem kell megállapodni a dolgozóval. Ha viszont a felek a munkaszerződésben rögzítik a teljesítménykövetelményt, akkor annak módosítása is csak közös megegyezéssel lehetséges, ami jelentősen megnehezítheti a munkáltató dolgát.

A teljesítménykövetelményt előre kell meghatározni és írásban kell közölni a munkavállalóval.

A teljesítménykövetelmény meghatározásának módja

A teljesítménykövetelmény megállapításának megalapozottnak kell lennie. Ezért előzetes, objektív mérésen és számításon alapuló eljárással kell megállapítani a követelményeket. A teljesítménykövetelmény megállapítása során a munkáltató azt is köteles vizsgálni, hogy a követelmény rendes munkaidőben 100%-osan teljesíthető-e. A munkáltatónak tekintettel kell lennie különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára.

Amennyiben vita támad arról, hogy a teljesítménykövetelmény jogszerűen került-e megállapításra, a munkáltatónak kell igazolnia a fentiek betartását. A teljesítménykövetelmény bevezetését, illetve annak módosítását az üzemi tanáccsal is véleményeztetni kell.

Prémium, mint teljesítményösztönző

A teljesítménybér sajátos formái a különböző teljesítményösztönző bér elemek. A leggyakoribb példa erre a prémium. A prémium rendszerint nem része az alapbérnek, hanem azon felüli bér elem. Szemben az alapbérbe tartozó teljesítménybérrel, a prémium alkalmazásáról a munkáltató egyoldalúan dönthet, és határozhatja meg a prémium eléréséhez a szükséges feltételeket.

Viszont fontos, hogy a munkavállalóval már közölt és kitűzött prémiumfeladat visszavonásáról, módosításáról már nem dönthet korlátlanul a munkáltató. A prémiumfeladat visszavonása, vagy a munkavállalónak hátrányos módosítása csak meghatározott feltételekkel lehetséges. A bírósági gyakorlat szerint nem vonható vissza a már kitűzött és a munkavállalóval közölt olyan prémiumfeladat, amelynek teljesítését a munkavállaló megkezdte. Visszavonásra vagy módosításra akkor kerülhet sor, ha a közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a prémiumkitűzésben foglaltak teljesítését lehetetlenné tenné vagy az aránytalan sérelemmel járna a munkáltató számára.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.