0

Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai

Nagyon figyeljünk arra, hogy a civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. Nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezetként kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

0

Mi az ekho alapja és mekkora a mértéke?

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) olyan adózási forma, amit egyes meghatározott foglalkozások művelői választhatnak – főként a művészet, média és sport területén –, ha van olyan bevételük is, ami után az általános szabályok szerint fizetik meg a közterheket.

0

Objektív toborzás – létezik ilyen?

A kérdés nem csak az, hogy miként lehet a lehető legobjektívebben végig vinni egy kiválasztási folyamatot, hanem az is, hogy igazságos-e az a folyamat. A kettő fogalom között ugyan is, hatalmas a különbség.

0

Objektív toborzás – létezik ilyen?

A kérdés nem csak az, hogy miként lehet a lehető legobjektívebben végig vinni egy kiválasztási folyamatot, hanem az is, hogy igazságos-e az a folyamat. A kettő fogalom között ugyan is, hatalmas a különbség.

0

Mikor tehető szóbeli végrendelet?

Amikor végrendeletről beszélünk, akkor általában mindenki az örökhagyó valamilyen írásos formában kinyilvánított végakaratára gondol. Ez nem is áll messze a valóságtól, hiszen a végrendelet megtételének elsődleges és leggyakoribb formája az írásbeli végintézkedés. Azonban kivételes esetben mégis lehetőség van arra, hogy az örökhagyó szóban tegyen érvényes végrendeletet. Milyen esetekben tehető szóbeli végrendelet?

Adó Sziget Hírlevél