Minden, amit a kiegészítő nyugdíjemelésről érdemes tudni

0

A Magyar Közlöny 2021.október 6-ai 184. számában jelent meg a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló, 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet (Kormányrendelet). A rendelet értelmében, a kiegészítő emelés azoknak jár, akik a 2021. januári nyugdíjemelésre is jogosultak voltak. Az emelés mértéke 1,2 százalék. De most nézzük a részleteket.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény értelmében,

ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja a tervezett fogyasztói ár növekedésnek az éves januári nyugdíjemelésnél figyelembe vett mértékét, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény (Tny.) alapján 2021. november 1-jétől, 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni:

 1. azt az öregségi nyugdíjat,
 2. azt az özvegyi nyugdíjat,
 3. azt a szülői nyugdíjat,
 4. azt az árvaellátást,
 5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. azt a korhatár előtti ellátást,
 9. azt a szolgálati járandóságot,
 10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
 11. azt a táncművészeti életjáradékot,
 12. azt a rokkantsági ellátást,
 13. azt a rehabilitációs ellátást,
 14. azt a baleseti járadékot,
 15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. azt a fogyatékossági támogatást,
 17. azt a vakok személyi járadékát,
 18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. azt a házastársi pótlékot,
 25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,
 26. azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
 27. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny.-ben foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és

  amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján emelés (januári emelés) járt.

Saját jogú ellátás 2021-től

Jó ha tudjuk, hogy ha a saját jogú ellátást 2021. évi időponttól, a januári emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg, a megemelt összeget kell tovább folyósítani, illetve megállapítani.

Rokkantsági ellátás 2021-től

Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2021. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az emelésre jogosító

a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást 1,2 százalék mértékkel meg kell emelni.

A rendelet alapján emelendő, 2021. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

A 2021. január-október hónapokra járó emelés összegét, valamint tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét a 2021 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

Ha a januári emelésre jogosító ellátásra való jogosultság 2021. november 1-je előtt megszűnt

Abban az esetben, ha a januári emelésre jogosító ellátásra való jogosultság 2021. november 1-je előtt megszűnt, és – új ellátásra való jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg a rendeletben foglaltaknak, a megszűnt ellátás jogosultjának, illetve a jogosult halála esetén a vele közös háztartásban együtt élt házastársnak, gyermeknek, unokának, szülőnek, nagyszülőnek és testvérnek egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökösnek egy összegben, kérelmére folyósítani kell a megszűnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összegét.

Egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak

Fontos, hogy ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat olyan módon emelt összegben kell tovább folyósítani, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

Ha nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény él

Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, a rendelet alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

Az emelést a 2021. november havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá a rendelet alapján nem emelendő egyéb, nem társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.

Forrás:
567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.