Browsing: Bér, Munkaügy

Munkaügy Diákok munkavállalása
0

Fő szabály szerint az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte. Az iskolai szünet alatt azonban az is lehet munkavállaló, aki elmúlt 15 éves és nappali rendszerben folytatja tanulmányait. Ha a tanuló 18 év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával dolgozhat. A gyámhatóság előzetes engedélyével a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységet az a diák is végezhet, aki a 16. életévét nem töltötte be.

Munkaügy Alapszabadság és Pótszabadság
0

Természetesen nem újdonság, hogy munkavállalóinknak minden naptári évben szabadságot kell adnunk, melyet több tényező is befolyásol. Ebből kifolyólag a szabadság egyrészt áll alap- és pótszabadságból, melyek mértéke más-más tényezőktől függenek.

Munkaügy Munkaerő megtartás
0

Egy szóval válaszolva: BIZALOMMAL

Ön-, kapcsolati-, és vállalati bizalom. A legfontosabb munkaerő megtartó eszköz a bizalmi viszony kialakítás és fenntartása vállalaton belül. Ahhoz, hogy a munkavállalók hosszútávon elköteleződjenek, elsősorban saját képességeikben kell hinniük. Ehhez viszont szükség van jó vezetőségre, akik megszavazzák a bizalmat a munkavállalónak. A vállalati szinten pedig, nyílt-, és őszinte kommunikáció az egyetlen módja a bizalomépítésnek és megtartásnak.

Munkaügy online előadás
0

Már viszonylag régebb óta divatosak az online képzések, előadások, de a karanténhelyzet alatt ezek fontossága felértékelődött. Írásomban most egy kicsit szokatlan szemszögből vizsgálnám meg ezt a témakört. Arról sok helyen lehet írást találni – vagy jó példákat látni – hogyan lehet profi módon lebonyolítani, megszervezni egy online tanfolyamot, előadássorozatot.

Munkaügy
0

A Munka Törvénykönyve egyértelműen rögzíti, hogy a rendkívüli munkavégzés, vagyis a túlóra után járó bérpótlék a munkavállalónkat a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. Tehát értelemszerűen a rendkívüli munkavégzés időszakára a dolgozónknak jár az időarányos munkabére és a túlóra pótlék is. Ez esetben az egy órára járó alapbért úgy kell kiszámolnunk, hogy a havi alapbér összegét el kell osztanunk az adott hónap általános munkarend szerint teljesítendő órák számával. Itt figyelembe kell tehát vennünk azt is, hogy mennyi a dolgozónk szerződés szerinti, napi tényleges munkaideje.

Munkaügy Túlmunka
0

A kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi 300 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt meghaladóan a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján naptári évenként legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, melyet szintén önként vállalt túlmunkának tekintünk. A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel, ugyanúgy, ahogyan ez kollektív szerződés nélkül is működik.

Munkaügy
0

Az elmúlt pár hónap, minden embert számára újfajta kihívások elé állított. Új szabályokhoz kellett igazodni, és a jól megszokott élet nem várt kényelmetlenségekkel egészült ki. Maszkhordás, állandó fertőtlenítés, karantén. Ezek a negatívumok. Voltak viszont pozitív melléktermékei is a járványnak. A légszennyezettség csökkenése, tudatosabb társadalmi felelősségvállalás, értékelése/újraértékelése az életnek. A pozitív változások közé sorolnám a távmunka elterjedését is, mert bár nem újkeletű gondolat, valahogy sosem tudott igazán gyökeret verni.

Munkaügy
0

A korlátozások feloldásával lassan minden visszatér a normál kerékvágásba, így a home office-t is bár még óvatosan, de kezdi felváltani a munkába járás. Míg munkaidőben nincs olyan sok időnk és lehetőségünk a kollégákkal beszélgetni, addig az ebédszünet nagyon jó alkalom arra, hogy jobban megismerjük a kollégákat és egy kellemeset beszélgessünk velük. Ebből is következik, hogy a konyha az egyik legzsúfoltabb helyszíne a munkahelyi társasági életnek. A konyhai higiéniára egyébként is tanácsos mindig kiemelt figyelmet fordítani, de a jelenlegi helyzetben ha lehet, még jobban kell figyelnünk erre.

Munkaügy
0

Szépen, lassan kezd újra indulni a Föld forgása. Ébredezik a természet, megnyílnak a közösségi terek, enyhül a járványhelyzet. Vidéken már egyre több fronton tér vissza minden a régi kerékvágásba, ezt követi lassan Budapest is. Ez együtt jár a gazdaság élénkülésével is, munkahelyek nyitnak újra, részlegesen elkezdenek a munkavállalók is visszaszivárogni otthonaikból.

1 2 3 20