Téma: végrendelet

Gazd. jog Mikor lesz érvénytelen vagy hatálytalan a végrendelet?
0

Többféle okból minősülhet érvénytelennek vagy hatálytalannak a végrendelet. Mikor lesz hatálytalan vagy érvénytelen a végrendelet?

Egy másik cikkben megnéztük, hogy ki és milyen okból támadhatja meg a végrendeletet. Láthattuk, hogy a megtámadás a végrendelet érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén lehetséges. Mikor érvénytelen egy végrendelet? Mikor mondhatjuk, hogy hatálytalan? Mi a különbség érvénytelen és hatálytalan végrendelet között?

Gazd. jog
0

Előfordulhat, hogy valaki úgy végrendelkezik, hogy a törvény szerinti örököseire semmit sem hagy, vagy a törvény szerint járó örökségnél jóval kevesebbet hagy. Lehetséges az is, hogy az örökhagyó a vagyonát már életében elosztogatta, ezért hagyatékában már nincsen szinte semmi. Ilyen esetekben lehet szó arról, hogy a törvényes örökösök bizonyos körben kötelesrészre jogosultak.

Gazd. jog
0

Mindenki jogosult arra, hogy halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezzen. Végrendelkezni a törvényben meghatározott formában és tartalommal lehetséges. A végrendelet főszabály szerint írásbeli végintézkedést jelent. Szóbeli végrendelkezésre kivételesen, törvényben meghatározott esetben kerülhet sor. Melyek az írásbeli magánvégrendelet formai követelményei?