Browsing: Számvitel

Adózás Éjfel a határidő
0

Ne feledjük, hogy ma éjfélig lehet feladni az adóbevallásukat azon adózóknak, akik önadózóként maguk készítették el. Ez ugyan úgy, ahogy eddig is, történhet elektronikus és postai úton is. Arra azonban érdemes figyelni mind a két beküldési módnál, hogy nem a beérkezés, hanem a feladás dátuma számít.

Adózás Elektronikus számla
0

A koronavírus-járvány terjedésével összefüggésben egyre nagyobb igény merül fel a bizonylatok, így a számlák elektronikus továbbítására, befogadására. Ez a tájékoztató azok számára kíván segítséget nyújtani, akik ebben a helyzetben térnek át az elektronikus számlázásra, illetve ebben az időszakban fogadnak be először ilyen bizonylatokat. Ennek kapcsán a tájékoztató támpontokat kíván adni abban is, hogy milyen technológiai megoldások alkalmazása esetén beszélhetünk elektronikus számláról és mely megoldások nem „eredményeznek” elektronikus számlázást, ez kihatással van ugyanis a befogadott számlák megőrzési módjára.

Adózás Csődvédelem
0

Ha a gazdálkodószervezet fizetésképtelenné válik, vagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül és kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) szemben van tartozása, akkor indokolt fizetési kedvezmény iránti kérelmet benyújtania.

Ha a gazdálkodószervezet átmeneti fizetési nehézséggel küzd és más hitelezőknek is tartozik, azonban gazdasági helyzetét tekintve van reális esélye annak, hogy idővel gazdálkodását rendbe tudja hozni és képes lesz tovább működni, indokolt lehet a csődvédelmet kérnie.

Adózás Mulasztás méltányolása
0

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor is az adózók önhibájukon kívül olyan helyzetbe kerülnek, amikor is nem tudják határidőre teljesíteni adókötelezettségeiket. Sőt, a kialakult egészségügyi vészhelyzet idején olyan is előfordulhat, hogy a pótlásokat sem tudják teljesíteni belátható időn belül. Jogosan merül fel tehát az a kérdé, hogy ilyen esetekben milyen eljárásokat és szankciókat alkalmaz a NAV velük szemben.

1 2 3 28