Érvényes a végrendelet, ha a tanú neve nem olvasható?

0

A más által írt írásbeli magánvégrendelet érvényességi feltétele két végrendeleti tanú alkalmazása. Előfordulnak olyan esetek, amikor a végrendelet a tanúk olvasható nevét nem, csak az aláírásukat tartalmazza. Érvényes-e a végrendelet, ha a tanú aláírása nem olvasható és a neve az okiratból sem tűnik ki?

Az írásbeli magánvégrendelet

Többféle formában is tehető írásbeli magánvégrendelet. Ilyen végrendeletről beszélünk, ha a végrendeletet a végrendelkező elejétől a végéig saját kezűleg írja és aláírja.

Az írásbeli magánvégrendelet másik formája, ha a végrendeletet más írja, és a végrendelkező azt két tanú együttes jelenlétében aláírja. Ha pedig már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el. További feltétel, hogy a végrendeletet a tanúk is – e minőségük feltüntetésével – írják alá.

Érvényes írásbeli magánvégrendelet tenni úgy is lehet, hogy a végrendelkező a saját kezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként közjegyzőnél, végrendeletként feltüntetve, személyesen letétbe helyezi. Ebben az esetben tanúk alkalmazása nem szükséges.

Az írásbeli magánvégrendelet mindegyik típusánál elengedhetetlen, hogy a készítésének ideje az okiratból kitűnjön.

A több különálló lapból álló írásbeli magánvégrendelet érvényességének feltétele, hogy minden lapját folyamatos sorszámozással lássák el. Ha pedig más által írt írásbeli magánvégrendeletről van szó, akkor a különálló lapok folyamatos sorszámozásán túl szükséges, hogy a végrendelkező és mindkét tanú minden lapot aláírjon.

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud

Ki lehet tanú a végrendelet készítésekor?

Írásbeli magánvégrendelet tanúja lényegében minden nagykorú személy lehet, aki nem cselekvőképtelen, illetve akinek a cselekvőképessége nem korlátozott a tanúkénti közreműködés tekintetében.

Nem lehet a végrendelet tanúja olyan személy, aki a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes. A kiskorú vagy írástudatlan személy sem lehet tanú. Nem lehet tanú a nagykorú személy, ha cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében részlegesen úgy korlátozott, hogy az kizárja tanúkénti közreműködését.

Fontos, hogy az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre.

A tanú személyének azonosíthatósága végrendelet esetén

Időről-időre előkerülnek olyan végrendeletek, amelyeken a tanúk aláírása szerepel, de a tanú neve az aláírás alapján nem olvasható és a név olvasható módon nem került feltüntetésre a végrendeletben, például a tanú aláírása alatt. Ilyenkor gyakran felmerül, hogy érvényes vagy érvénytelen a végrendelet, ha a tanú személye az okiratból nem állapítható meg.

A más által írt írásbeli magánvégrendelet esetén a tanúk alkalmazását azért írja elő a jogszabály, hogy megállapítható legyen, hogy a végrendelet valóban az örökhagyótól származik-e. A végrendeleti tanúk fontos szerepe, hogy a végrendelkező személyét és az általa való aláírást azonosítani tudják. Tehát vita esetén ők tudják tanúsítani, hogy a végrendelkező a végrendeletet előttük írta alá vagy a korábban aláírt végrendeleten található aláírást saját magáénak elismerte.

A törvény ugyanakkor nem támaszt semmilyen feltételt a tanú aláírásának formájával kapcsolatban. Így nincs előírás arra vonatkozóan, hogy a tanúnak olvashatóan kell aláírnia a végrendeltet vagy a tanú nevét a végrendeletben azonosítható módon is fel kell tüntetni. A végrendeleti tanú aláírásával kapcsolatban mindössze annyi az elvárás, hogy a rá jellemző, általa kialakított egyedi írásformát és írásképet tükröző módon írja alá az okiratot. Ez azonban lehet olvasható vagy nem olvasható aláírás is.

A bírósági gyakorlat szerint nem befolyásolja a végrendelet alaki érvényességét, ha a tanú személye a végrendeletből nem tűnik ki, azaz aláírása nem olvasható és a neve olvashatóan az okirat más részében sem szerepel. Ilyen esetben a bíróság bizonyítást folytathat le a tanú személyére vonatkozóan. Amennyiben a bizonyítás eredménytelen, abban az esetben már lehet szó a végrendelet érvénytelenségéről.

A végrendeleti tanú nevének azonosítható módon való feltüntetése azért fontos, hogy a tanúk személye ne lehessen vitás. Így jogvita esetén elkerülhető az erre vonatkozó bizonyítás.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Megosztás

About Author

Comments are closed.