Milyen formában tehető magánvégrendelet?

0

Mindenki jogosult arra, hogy halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezzen. Végrendelkezni a törvényben meghatározott formában és tartalommal lehetséges. A végrendelet főszabály szerint írásbeli végintézkedést jelent. Szóbeli végrendelkezésre kivételesen, törvényben meghatározott esetben kerülhet sor. Melyek az írásbeli magánvégrendelet formai követelményei?

A végrendelet típusai

A végrendeletnek három fajtát különböztetik meg: a közvégrendelet, az írásbeli magánvégrendelet, és a szóbeli végrendelet. A közvégrendelet alatt a közjegyző előtt tett végrendeletet kell érteni. Szóbeli végrendelet tételére kivételesen, a törvényben meghatározott feltételekkel, a végrendelkező életét fenyegető rendkívüli helyzetben van lehetőség.

Az írásbeli magánvégrendeletnek három típusa van. Az első a saját kézzel írt végrendelet, amelyet holográf végrendeletnek is neveznek. A második a más által írt végrendelet, avagy allográf végrendelet. A harmadik típus pedig a közjegyzőnél letétbe tett magánvégrendelet.

Mindhárom típusú írásbeli magánvégrendelet esetén igaz, hogy olyan nyelven tehető, amelyet a végrendelkező ért. Saját kézzel írt végrendelet esetén szükséges, hogy az adott nyelven a végrendelkező tudjon írni, más által írt végrendelet esetén pedig olvasni tudjon. Csak közönséges írás jöhet szóba. A gyorsírással, titkosírással, egyéb a közönséges írástól eltérő jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet érvénytelen.

A saját kézzel írt magánvégrendelet

Saját kézzel írt végrendeletről akkor beszélünk, ha a végrendelkező a végrendeletet az elejétől a végéig saját kezűleg írja. Itt csak kézírás jöhet szóba, tehát a géppel készített végrendelet akkor sem saját kézzel írt, ha maga a végrendelkező szerkeszti a gépen.

A saját kézzel írt végrendelet érvényességéhez szükséges, hogy a végrendelkező azt az elejétől a végéig saját kezűleg írja és aláírja, valamint a végrendeletből a készítésének időpontja kitűnjön. Tehát a saját kézzel írt végrendeleten tanúk alkalmazása nem kötelező. Ha több különálló lapból áll a végrendelet, akkor minden lapját folyamatos sorszámozással kell ellátni.

A más által írt magánvégrendelet

A más által írt végrendelet érvényességéhez szükséges, hogy abból a készítésének ideje kiderüljön, és a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében aláírja. Ha a végrendeletet a végrendelkező már előbb aláírta, akkor az szükséges, hogy az aláírást két tanú együttes jelenlétében a magáénak ismerje el. A végrendeletet mindkét esetben a tanúknak is alá kell írniuk, e minőségük feltüntetésével. Az okiratból a tanúk személyének ki kell derülnie. Ezért, ha a tanú aláírása nehezen olvasható, akkor célszerű a tanú nevét olvasható írással is feltüntetni. Ha a más által írt magánvégrendelet több oldalból áll, akkor minden lapját folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a végrendelkezőnek és a tanúknak minden oldalt alá kell írniuk.

Fontos, hogy az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre.

Írásbeli magánvégrendelet tételénél tanúként nem járhat el, aki a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes. Szintén nem lehet végrendelet tanúja, aki kiskorú. Nem lehet végrendeleti tanú a cselekvőképtelen nagykorú személy (pl. cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú). Nem lehet tanú a nagykorú, ha cselekvőképességében részlegesen úgy korlátozott, hogy az kizárja tanúkénti közreműködését. Nem lehet végrendeleti tanú az sem, aki írástudatlan.

A közjegyzőnél letett magánvégrendelet

A végrendelkezőnek lehetősége van arra, hogy a saját maga által írt, vagy a más által írt és általa aláírt végrendeletét közjegyzőnél letétbe helyezze. Ebben az esetben a végrendelet érvényességének feltétele, hogy a magánvégrendeletet a végrendelkező személyesen és végrendeletként helyezze letétbe a közjegyzőnél. Fontos, hogy ebben az esetben a más által írt, és a végrendelkező által aláírt végrendeletnek nem feltétele a két tanú alkalmazása. Ugyanis a közjegyzőnél, végrendeletként való személyes letétbe helyezés kvázi kiváltja ezt a feltételt.

A közjegyzőnél letétbe helyezett végrendelet nem keverendő össze a közvégrendelettel. Közvégrendeletet ugyanis a közjegyző előtt kell tenni, és a közjegyző az, aki az örökhagyó végakaratát okiratba foglalja.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.