Távolléti díj számítása készenlét, ügyelet esetén

0

A távolléti díj összegének kiszámítása igen összetett is lehet, főként akkor, ha az alapbér mellett bérpótlékokat, teljesítménybéreket is kapnak dolgozóink. Cikkünkben arra térünk ki, hogy a készenléti és ügyeleti pótlékokat milyen szabályok szerint kell figyelembe vennünk.

Számos olyan eset előfordulhat, amikor dolgozónk távol van munkahelyétől, s ezáltal mentesül a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól, mégis díjazásban részesül. Ilyen eset lehet például, amikor törvény szerinti szabadságát tölti, kötelező orvosi vizsgálaton vagy továbbképzésen vesz részt. A Munka Törvénykönyve részletesen felsorolja azokat az eseteket, amikor a távol töltött időre távolléti díjat kell fizetnünk.

Fontos tudnunk, hogy a távolléti díj összege 3 összetevőből áll, s ezek mindegyikét figyelembe kell vennünk a törvényi feltételek teljesülése esetén.

A távolléti díjat

  • az esedékessége időpontjában érvényes
    • alapbér,
    • pótlékátalány,
  • az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (azaz az irányadó időszakban) kifizetett
    • teljesítménybérek,
    • bérpótlékok

figyelembevételével kell megállapítanunk 2013. augusztus 1-jétől.

1) Hogyan vegyük figyelembe az alapbért a távolléti díj számításakor?

Havibéres munkavállalónk esetén az egy órára járó, az alapbér után számolt távolléti díj összegének megállapításakor a havi alapbér összegét el kell osztanunk az adott hónapban irányadó általános munkarend szerinti munkaórák számával.

Órabéres bérezési forma esetén az egy órára járó, az alapbér után számolt távolléti díj lényegében megegyezik a dolgozónk órabérével. Ebben az esetben a napi távolléti díjat az órabér és a szerződés szerinti napi munkaidő szorzataként szükséges megállapítanunk.

2) Hogyan vegyük figyelembe a készenlét és ügyelet bérpótlékokat, a törvényi feltételek teljesülése esetén a távolléti díj számításakor?

Jó, ha tudjuk, hogy a készenléti és ügyeleti pótlékot akkor kell a távolléti díjba beszámítanunk, ha az irányadó időszakban, átlagban legalább havi 96 óra tartamban teljesített a munkavállalónk készenlétet vagy ügyeletet.

Amennyiben a távolléti díj 1 órára eső összegének számításakor az ügyelet vagy készenlét figyelembe vehető, az irányadó időszakra kifizetett bérpótlékok összegét el kell osztanunk az irányadó időszakban, a beosztás szerinti munkaidőben teljesített órák számával.

Ne felejtsük el, hogy készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában foglaló havi átalány megállapítására is lehetőségünk nyílik. Ha dolgozónk átalányban részesült, akkor ezt is figyelembe kell vennünk a távolléti díj megállapításakor, azonban ilyen esetben nem bérpótlékként fogjuk figyelembe venni.

Jó, ha tudjuk, hogy a pótlékátalánynál ugyanúgy szükséges eljárnunk tehát, mint ahogyan azt az alapbér esetében tettük.

És most nézzünk egy példát a távolléti díj számítására vonatkozóan!

Dolgozónkra az alábbi információk érvényesek:

Jogviszony:Munkaviszonyban álló, főállású
Napi munkaidő:8 óra
Bruttó alapbér:238.000 Ft / hó
Egyéb jövedelem:Dolgozónk rendszeresen kap készenléti pótlékot.
Távollétei:2018. 02.01. – 2018. 02.05-ig alapszabadság távolléten volt. Ez összesen 3 munkanapot jelent.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Irányadó időszak, azaz az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónap: 2017. augusztus 1. – 2018. január 31.

 HónapA hónap ledolgozott óráiBérpótlékÖsszegBérpótlék óraszáma
 2017.08.138 óraKészenléti pótlék24.624 Ft90 óra
 2017.09.126 óraKészenléti pótlék27.360 Ft100 óra
 2017.10.96 óraKészenléti pótlék27.360 Ft100 óra
 2017.11.126 óraKészenléti pótlék27.360 Ft100 óra
 2017.12.114 óraKészenléti pótlék23.803 Ft87 óra
 2018.01.102 óraKészenléti pótlék27.360 Ft100 óra
Összesen 702 óra 157.867 Ft577 óra

A számítás menete

Készenléti és ügyeleti pótlékot akkor kell a távolléti díjba beszámítanunk, ha az irányadó időszakban, átlagban legalább havi 96 óra tartamban teljesített a munkavállalónk készenlétet vagy ügyeletet.

Összesen 577 óra készenlétet teljesített dolgozónk az irányadó időszakban. Havi átlagban ez 577 / 6 = 96,17 óra.

Ez az óraszám eléri a törvény által előírt legalább 96 órát, ezért ezeket a pótlékokat figyelembe kell vennünk a távolléti díj összegébe.

Figyelembe vehető bérpótlékok teljes összege az irányadó időszakból tehát 157.867 Ft.

Bérpótlékok alapján számított 1 órára eső távolléti díj így alakul: 224,88 Ft (azaz (157.867 Ft / 702 óra = 224,88 Ft)

Alapbér alapján számított 1 órára eső távolléti díj így alakul: 1.487,5 Ft (azaz 238.000 / 160 óra = 1.487,5 Ft)

1 órára eső távolléti díj az alapbér + teljesítménybérek + bérpótlékok alapján = 1.712,38 Ft (1.487,5 Ft + 0 Ft + 224,88 Ft)

Az 1 órára eső összeget meg kell szoroznunk a dolgozó munkaidejével, azaz 8 órával.

Az alapbér és az irányadó időszakban kifizetett bérpótlékok figyelembevételével tehát az 1 napi távolléti díj összege 13.699 Ft.

Tehát a 3 munkanapra elszámolt távolléti díj pedig összesen: 41.097 Ft.

A távolléti díj számításához kapcsolódó törvényi előírások

Ahogyan láthatjuk is, a távolléti díj számítása igen összetett is lehet, több szempontot is figyelembe kell vennünk. Tehát figyeljünk a távolléti díj számításához kapcsolódó törvényi előírásokra.

Ne felejtsük el, hogy nemcsak a távol töltött szabadság vagy betegszabadság idejére, hanem egyéb számos esetben is távolléti díj megállapítása lehet szükséges, melyeket a törvény részletesen felsorol.

Forrás: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 148. – 152. §.
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.