Meghosszabbítható-e a határozott idejű munkaviszony?

0

A munkaviszony általában határozatlan időre jön létre. A munkáltató és a munkavállaló érdeke azonban azt is diktálhatja, hogy határozott idejű munkaszerződést kössenek. Mi a teendő, ha a munkavállalóra az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig van szükség? Meghosszabbítható-e a határozott idejű munkaviszony?

A határozott idejű munkaviszony

Határozott idejű munkaviszony esetén a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben meghatározzák a munkaviszony megszűnésének időpontját. A megszűnés ideje általában naptárilag kerül meghatározásra. Például a felek meghatározzák, hogy melyik naptári napon szűnik meg a munkaviszony, vagy meghatározzák a munkaviszony időtartamát (pl. hónapokban, években).

Más módon is megjelölhető a munkaviszony megszűnésének ideje. Például a felek meghatározott feltétel bekövetkezéséhez is köthetik a munkaviszony megszűnését. Fontos azonban, ha nem naptárilag kerül meghatározásra a munkaviszony időtartama, akkor a megszűnés ideje nem függhet kizárólag az egyik fél akaratától.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

A munkaviszony meghosszabbítása

Amennyiben a munkáltatónak a határozott idejű munkaszerződésben rögzített időnél hosszabb ideig van szüksége a dolgozó munkájára, és a munkavállaló is szeretné folytatni a munkaviszonyt, akkor a felek meghosszabbíthatják azt. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítására a felek közös megegyezésével van lehetőség, mivel ez a munkaszerződés módosítását jelenti. Ezért a munkáltató vagy a munkavállaló egyoldalúan nem jogosult a határozott idő meghosszabbítására.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a felek a munkaszerződést úgy módosítsák, hogy a munkaviszonyt határozottból határozatlan idejűvé alakítják át.

Ha a munkaszerződésben meghatározott időtartam letelik, akkor a munkaviszony minden további nyilatkozat vagy intézkedés nélkül megszűnik. Tehát a határozott idejű munkaviszony megszűnéséhez nem szükséges a felek részéről felmondás vagy más nyilatkozat. Ezért az ilyen munkaviszony tartamának meghosszabbítására csak a meghatározott idő lejártát megelőzően van lehetőség. Ha a határozott idő már eltelt, akkor a felek legfeljebb újabb határozott idejű munkaszerződést köthetnek egymással.

A hosszabbítás törvényi korlátai

A Munka Törvénykönyve több korlátozó szabályt tartalmaz a határozott idejű munkaviszony időtartamával és meghosszabbításával kapcsolatban.

A határozott idejű munkaviszony időtartama az 5 évet nem haladhatja meg. Az 5 éves maximális időtartamba bele kell érteni a meghosszabbított, és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított 6 hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is.

A törvényi korlátozások fő célja, hogy megelőzze a határozott idejű munkaszerződésekkel való visszaéléseket. A határozott idejű munkaviszony tulajdonságai ugyanis alkalmasak lehetnek a visszaélésszerű alkalmazásra, elősorban a munkáltató oldalán. Például a munkaviszony „megszüntetését” jelentősen megkönnyíti az ilyen munkaszerződés. Ebben az esetben ugyanis a munkáltatónak elegendő kivárnia a határozott idő leteltét, nincs szüksége felmondási indokra és felmondási idő sincs.

A törvény ezért úgy rendelkezik, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy az ilyen munkaviszony megszűnését követő 6 hónapon belüli ismételt határozott munkaviszony létesítése csak akkor lehetséges, ha a munkáltatónak ehhez jogos érdeke fűződik. Ilyen jogos érdek lehet, ha a munkáltatónak rajta kívül álló okokból az előre kalkulálthoz képest mégis hosszabb ideig van szüksége a munkavállalóra. Például, ha egy idényjellegű munka elvégzése külső körülmények miatt a vártnál hosszabb időt vesz igénybe.

Fontos korlát, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy az egymást követő határozott idejű munkaszerződések nem irányulhatnak a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. Például nem irányulhatnak az ilyen megoldások arra, hogy a munkavállalónak a felmondási időhöz vagy a végkielégítéshez való jogát csorbítsák.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!
Megosztás

About Author

Comments are closed.