A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

0

A nettó árbevétel alapján a törvény mentesít az iparűzési adó alól bizonyos szövetkezeteket. Mentes az adó alól a következő ágazatok sora.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság adómentessége

Mentes az adó alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény (Szit. tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, valamint a társaság és az elővállalkozás Szit. tv. szerinti projekttársasága.

Fontos tudnunk, hogy amennyiben az elővállalkozást az állami adóhatóság anélkül törli az elővállalkozások nyilvántartásából, hogy társaságként nyilvántartásba venné, akkor az elővállalkozás és annak projekttársasága a mentesség figyelmen kívül hagyásával számított, az elővállalkozásként való működés időszakára eső adó kétszeresét köteles az önkormányzati adóhatóságnak bevallani és megfizetni.

Ha az elővállalkozás projekttársasága megszűnik, vagy az elővállalkozás a projekttársaságban fennálló tulajdoni illetőségét részben vagy egészben elidegeníti, akkor a projekttársaság a mentesség figyelmen kívül hagyásával számított adójának kétszeresét az elővállalkozás a projekttársaság megszűnésének, elidegenítésének időpontját követő első adóbevallása benyújtásával egyidejűleg köteles bevallani és megfizetni.

Mentes az adó alól a beszerző, értékesítő szövetkezet

Mentes az adó alól a beszerző, értékesítő szövetkezet. Figyeljünk rá, hogy ezen mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.

A jelenleg hatályos szabályozás alapján az összes, vállalkozási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet alanya a helyi iparűzési adónak. Ezek alapján tehát iparűzési adóalanynak minősülnek a mezőgazdasági szektorban működő beszerző és értékesítő szövetkezetek is. Nekik sajátosságuk, hogy mivel tagjaik termékeit saját nevükben nyereségszerzési cél nélkül értékesítik, valamint a tagok számára vásárolt termékeket részükre beszerzési áron adják tovább, amellett, hogy magas nettó árbevételre tesznek szert, árrésük nincs. Fontos azonban tudnunk, hogy rájuk is vonatkozik az elábé nettó árbevétel nagyságától függő nettó árbevétel-csökkentő korlátozása. Tehát ebben az esetben árrés híján is iparűzési adóalap keletkezik A fizetendő adó igazából a szövetkezeti tag, mezőgazdasági termelők terhét jelenti. Ez alapján a törvény mentesíti a helyi iparűzési adó alól azokat a szövetkezet, amelynek nettó árbevétele legalább 95%-ban tagjai részére történő értékesítésből vagy tagjai termékeinek értékesítéséből származik.

Forrás: 1990. évi C. törvény a helyi adókról
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.