Az önellenőrzésre való felhívás

0

Sokunkkal biztosan előfordult már, hogy valamely okból kifolyólag egyes adónemre, vagy adónemekre önellenőrzést kellett benyújtanunk, legyen az akár csak egy adminisztrációs, vagy egyszerű számolási hiba, esetleg informatikai állományátviteli probléma miatt is. Nem csak mi vehetjük észre a hibát, hiszen a mai világban az online adatszolgáltatásnak köszönhetően már a NAV rendelkezésére állnak a bizonylatok összegszerűen is, legyen szó például egy áfa bevallásról.
Most ismételjük át tudásunkat az alapoktól kezdve!

Milyen esetekben van szükség az önellenőrzésre?

Ha észleljük, hogy egy korábbi bevallásában az adóalapot, az adót, vagy a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapítottuk meg, vagy számítási hiba, elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege hibás, akkor ilyen esetekben a bevallást önellenőrzéssel módosíthatjuk mint pozitív, mint negatív irányban is.
Fő szabály szerint létezik egy maximum időszak, amíg visszamenőleg ezek az önellenőrzések elvégezhetők.

Meddig lehet önellenőrzést benyújtani?

Fő szabály szerint az adó megállapításához való jog, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, az adót meg kellett volna fizetni.

Léteznek speciális esetek, amikor nem lehet és nem szabad önellenőrzést benyújtani.
Most nézzünk meg ezekből egy párat!

Mikor nem alkalmazható az önellenőrzés?

  • Nem lehet önellenőrzést benyújtani olyan adatokra és időszakokra vonatkozóan, amelyeket a NAV vizsgál.
  • Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adó és adóalap például helyes, de nem használtunk ki valamilyen lehetőséget (például nem választottunk alanyi adómentességet).
  • Fontos megemlíteni azt is, hogy önellenőrzéssel nem pótolható a be nem nyújtott adóbevallás.

Biztosan tudjuk, hogy önellenőrzési pótlékfizetési kötelezettség sincs minden esetben.

Servantes Könyvelőprogram

Mikor is kell önellenőrzési pótlékot fizetni?

Ha az önellenőrzés pótlékfizetési kötelezettséggel is jár, megállapítjuk és bevalljuk az önellenőrzési pótlékot, és az önellenőrzéssel egyidejűleg pedig azt meg is kell fizetnünk.

Önellenőrzési pótlékot akkor kell felszámítani, ha az önellenőrzés az adózó terhére állapít meg eltérést, tehát pluszban adófizetési kötelezettségünk keletkezett.

Ellenkező esetben, ha kevesebb adót kellett volna megfizetnünk, akkor pótlékot nem kell fizetni.

De mennyi is az önellenőrzési pótlék mértéke?

A pótlék napi mértéke a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel időpontjában hatályos jegybanki alapkamat háromszázhatvanötöd része. Az önellenőrzési pótlék napi mértékét – csakúgy, mint a késedelmi pótlék napi mértékét – három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani. Ebben segít nekünk egy NAV-os kalkulátor.

Az önellenőrzési pótlékot ezer forintra kerekítve kell a bevallásában szerepeltetnünk.
(De ha egy természetes személy saját jövedelemadó-bevallását önellenőrzéssel helyesbíti, abban az esetben a megállapított önellenőrzési pótlékot kerekítés nélkül, forintban kell bevallani és megfizetni.)

Most, hogy már a lehetőségeket átismételtük, nézzük meg a következő esetet!

Melyek az önellenőrzésre való felhívás jellemzői?

  • A NAV az adózót önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel, ha az adózó bevallása és a NAV rendelkezésére álló adatok összevetésével az adózó terhére mutatkozó eltérés állapítható meg vagy valószínűsíthető. Erre sor kerülhet támogató eljárás keretében is.
  • Az önellenőrzésre való felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni, az önellenőrzés elmulasztása esetén mulasztási bírság kiszabásának nincs helye.
  • Az adónemet és időszakot a felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig a NAV nem ellenőrizheti.
  • Ha a felhívás a költségvetési támogatás kiutalására nyitva álló határidőn belül történik, a felhívás kiadásától az önellenőrzés beérkezéséig, de legfeljebb a felhívás közlését követő 30. napig a kiutalás határideje szünetel.

Talán ez még a jobbik eset, hogy az Adóhivatal felhívja figyelmünket az önellenőrzésre, hiszen az érintett időszakot ugye 30 napig nem ellenőrizheti, így van lehetőségünk a korrigálásra.

Mi is emberek vagyunk, hibázhatunk. Ebben a modernizált, informatikailag fejlett világban pedig rendszerhiba is előfordulhat sajnos könnyedén, így nagy körültekintéssel válasszunk könyvelési, bérszámfejtési szoftvert is.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.