A késedelmi pótlék

0

A késedelmi pótlék tulajdonképpen annak szankcionálására szolgál, amikor is az adózó a fizetési kötelezettségének a jogszabályokban meghatározott fizetési határidőig nem tesz eleget, vagy a költségvetési támogatást esedékesség előtt veszi igénybe.

A késedelmi pótlék fizetési kötelezettség

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. Itt- a vám és az azzal együtt kiszabott nem közösségi adók kivételével – adónak minősül az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott egyéb fizetési kötelezettség is. Nem kell azonban késedelmi pótlékot fizetni arra az időszakra, amelyre az adózó a késedelmét igazolta. Viszont igazolásnak csak akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok idézte elő. Érdemes tudnunk és számítanunk arra, hogy a késedelmi pótlék – az adóhatósági megállapítás kivételével – a késedelem napján végrehajtható.

A késedelmi pótlék felszámítása és előírása

Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül, illetve az adóhiányt megállapító határozatban felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. Az állami adó- és vámhatóság az ötezer forintot el nem érő késedelmi pótlékot azonban nem írja elő.

Servantes Könyvelőprogram

A késedelmi pótlék alapja

Jó ha tudjuk, hogy a késedelmi pótlék alapját adónként és költségvetési támogatásonként külön-külön kell figyelembe venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják nyilván.

A késedelmi pótlék alapját csökkenti

a) az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, az esedékesség időpontjában más adóval kapcsolatban fennálló túlfizetés összege (nettó pótlékszámítás),
b) az a tartozás, amelyre az adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

Fontos tudnunk, hogy az adóhiány után felszámított késedelmi pótlék alapját nem csökkenti az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, az esedékesség időpontjában más adóval kapcsolatban fennálló túlfizetés összege.

A késedelmi pótlék mértéke

minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Érdemes tudnunk, hogy az adóhiány késedelmi pótléka az eredeti esedékességtől az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv keltéig, de legfeljebb három évre számítható fel.

[2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről]
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés
Megosztás

About Author

Comments are closed.