Az SZJA 1+1 %-ának részletei

0

Már túl vagyunk a 22M30-as igazolás kiadásán is, De ne feledkezzünk meg arról, hogy mindösszesen pár hónap és eljön a 2022-es év szja bevallási határideje is, ami 2023. május 22.

Ugye mindannyian tudjuk, hogy az adóbevallást ettől az időponttól korábban is be lehet adni.

Na de közel sem biztos, hogy munkavállalóink is tudják ezt az információt, így fontos dolog, hogy tájékoztassuk őket erről is.

Az szja adó bevallásán kívül „feladat” lehet adónknak az 1+1 % -áról is dönteni, (feltéve, ha volt szja levonva, hiszen nem egyedi eset az sem, hogy például olyan mértékű adókedvezményt érvényesítettünk, hogy nem került szja levonásra vagy levonásra került, de az éves bevallásnál jogosultak vagyunk visszaigényelni azt).

Először is nézzük meg azt, hogy ki és kinek ajánlhatja fel adójának 1+1 %-át!

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

Tekintsük át most a kedvezményezettek csoportjait!

A kedvezményezettek egyik csoportját a 2023-as rendelkezőévre előzetesen regisztrált egyesületek, alapítványok, közalapítványok, színházak, múzeumok, felsőoktatási intézmények és más, a törvény által egyedileg felsorolt szervezetek alkotják. Ide tartoznak:

 • egyesületek, kivéve a pártokat, a biztosító egyesületeket, továbbá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteket,
 • alapítványok, közalapítványok,

feltéve, ha bírósági nyilvántartásba vételük legkésőbb 2020. december 31-én megtörtént, székhelyük belföldön van és nyilatkozatuk szerint közhasznú tevékenységet folytatnak.

Az egyesületek, alapítványok és közalapítványok akkor lehetnek kedvezményezettek, ha a létesítő okiratuk szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújtanak.

Az egyesületek, alapítványok, közalapítványok kedvezményezhetősége szempontjából fontos, hogy mely tevékenység közhasznú. A Civil tv. határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát, mely szerint közhasznú minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

2019. július 1-jén a vallási egyesületek kikerültek a civil kedvezményezettek köréből és a 2020-as rendelkezőévtől akkor gyűjthetnek felajánlásokat, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) előzőleg technikai számot kaptak. Ugyancsak ebben a körben lehet rendelkezőnyilatkozatot adni a törvényben felsorolt következő kedvezményezetteknek:

 • a Magyar Tudományos Akadémia;
 • az országos közgyűjtemények;
 • a következőkben felsorolt intézmények:
  • Magyar Állami Operaház,
  • Magyar Országos Levéltár,
  • Országos Széchényi Könyvtár,
  • Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;
 • az országos szakmúzeumok;
 • az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkezőnyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatást kapott és nem tartozik a felsorolt kategóriákba;
 • a felsőoktatási intézmények;
 • Nemzeti Együttműködési Alap.

A technikai számos kedvezményezettként a rendelkezőnyilatkozaton 2023-ban megjelölhető vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat a www.nav.gov.hu internetes honlapon az Adó/Szja 1+1 % menüponton belül található meg.

A széles körű információk után, most nézzük meg a felajánlás gyakorlati oldalát!

Okos Armada könyvelőprogram

De hogy is lehet rendelkeznie munkavállalóinkank az adójuk 1+1%-áról?

Az szja 1+1%-áról (függetlenül az szja-bevallás módjától) a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni. A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be

 • az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy
 • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
 • külön, a 22EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

 • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
 • az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
 • a 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
 • 2023. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Milyen újdonságok is voltak a 2022-es évben?

Újdonság volt ugye az, hogy 2022. január 1-jétől már nemcsak a vallási közösségnek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzatnak (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2023-ban és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell rendelkezni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Összegzésül fontos megemlítenünk, hogy sok kicsi sokra megy, így ha tudunk, segítsük eldönteni munkavállalóinknak a felajánlások sorsát, hiszen többük sajnos nem is foglalkozik vele és ezen összegek az érintettek számára nagyon is fontosak lehetnek.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada Bérprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.