Mire terjed ki a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége?

0
 • Tájékoztatási kötelezettség munkaviszony megkötésekor
 • Tájékoztatási kötelezettség a vállalkozás bizonyos adatainak megváltozásakor
 • Tájékoztatási kötelezettség külföldön történő munkavégzésre való kirendelés esetén

Amikor új munkavállalót veszünk fel a vállalkozásunkba, akkor a munkaszerződés az alapja a megállapodásunknak vele. A munkaszerződés a kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat írásos formája.

Azonban nekünk, munkáltatóknak, ezen kívül is van egyéb tájékoztatási kötelezettségünk, amit írásban kell megtennünk a munkavállaló felé.

Tájékoztatási kötelezettség munkaviszony megkötésekor

Fontos tudnunk, hogy erre az írásbeli tájékoztatásra a munkaviszony kezdetétől számítva tizenöt nap áll a rendelkezésünkre.

Ennek a tájékoztatónak tartalmaznia kell:

 • a napi munkaidőt,
 • az alapbéren túli munkabért és egyéb juttatásokat,
 • a munkabér elszámolási módját, a munkabérfizetés gyakoriságát és a kifizetés napját,
 • a munkakörbe tartozó feladatokat,
 • a szabadság mértékét, a számítás módját és a kiadásának szabályait,
 • a ránk és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályait,
 • azt, hogy kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e a vállalkozásunk,
 • valamint a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

A fentiek közül a munkaidőt, a munkabért és annak elszámolási módját, valamint a szabadságot, az irányadó felmondási időt és a kollektív szerződés hatályát a munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadhatjuk. Ez azt jelenti, hogy nem kell külön leírni például a szabadság mértékét, számítási módját és kiadásának szabályát, hanem elég a Munka Törvénykönyvére, akár ez irányú részére, fejezetére vagy paragrafusára hivatkoznunk.

Jó, ha tudjuk, ha a munkaviszony tizenöt nap eltelte előtt megszűnik, akkor az előbbiekben részletezett kötelezettségünkre vonatkozóan a felmondással történő megszüntetés szabályai szerint kell eljárnunk, vagyis azon a napon legkésőbb, amikor kifizetjük a munkabérét, ezen tájékoztatási kötelezettségünknek is eleget kell tennünk, ha még korábban nem tettük volna meg.

Természetesen ezt a tájékoztatást akár munkaszerződés is tartalmazhatja, vagyis a munkaszerződés kitérhet ezekre a pontokra, de ebben az esetben tudnunk kell, hogy valamelyik pont módosítása esetén a módosítást csak közös megegyezés útján tehetjük meg ezt. Éppen ezért célszerű ezen adatokat külön tájékoztatóban bocsátani a munkavállalónk rendelkezésére.

Ügyvitel Port
Bízza szakértőkre bérszámfejtését! Bízza ránk!

Tájékoztatási kötelezettség a vállalkozás bizonyos adatainak megváltozásakor

Nem árt, ha tudjuk, hogy amennyiben a vállalkozásunk neve megváltozik vagy egyéb lényeges adatunk, vagy a tájékoztatási kötelezettségünk egyik eleme változik, akkor tizenöt napon belül írásban erről is tájékoztatnunk kell a munkavállalónkat.

Azonban nem terhel minket ez a tájékoztatási kötelezettség

– a munkáltatói jogkör gyakorlói pontot kivéve – ha a munkaszerződés alapján

 • a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy
 • a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg.

Tájékoztatási kötelezettségünk külföldön történő munkavégzésre való kirendelés esetén

Fontos figyelnünk arra, hogy a tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén a korábban részletezetteken túlmenően, a munkavállalónkat legkésőbb a külföldre való kiutazását megelőző hét nappal írásban kell tájékoztatnunk a következőkről:

 • a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,
 • a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,
 • a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, valamint
 • a hazatérésre irányadó szabályokról.

Láthatjuk, hogy bizony több esetben is van tájékoztatási kötelezettségünk, mint munkáltatóknak, melyeket írásban kell megtennünk. És mivel törvényi kötelezettség írja mindezt elő, célszerű időben gondoskodni ezek meglétéről, munkavállalónkhoz való eljuttatásáról és iktatásukról.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.