A munkaköri leírás 5 lényeges tudnivalója

0

A munkaszerződésnek nem kötelező eleme a munkaköri leírás, mégis a legtöbb esetben a munkaviszony egyik fontos dokumentuma. A munkaköri leírás mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára lényeges szereppel bír. Mit érdemes tudni a munkaköri leírásról?

1. A munkaköri leírás nem a munkaszerződés kötelező része

A munkaszerződésnek ahhoz, hogy érvényes legyen, a munkáltató és a munkavállaló megjelölésén túl kötelezően tartalmaznia kell a felek megállapodását a munkavállaló alapbérében és munkakörében. A munkakörben való megállapodás nem jelenti, hogy a munkakörbe tartozó összes feladatot, a munkaköri leírást részletesen kell tartalmaznia a munkaszerződésnek.

A munkavállaló munkakörét a munkaszerződésben többféleképpen is meg lehet jelölni. A munkakör megjelölése történhet:

  • a munkakör megnevezésével,
  • a munkakört alkotó foglalkozás megjelölésével,
  • a feladat jellegének általános meghatározásával.

Nem célszerű azonban annyira általános megfogalmazással élni, amely nem teszi lehetővé a munkakör pontos azonosítását.

2. A munkaköri leírásról 15 napon belül kell tájékoztatni a munkavállalót

A Munka Törvénykönyve nem említi a munkaköri leírás fogalmát. A törvény arról rendelkezik, hogy a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkakörébe tartozó feladatokról. A munkaköri feladatokról szóló tájékoztatás a gyakorlatban szinte mindig a munkaköri leírás átadásával szokott megtörténni.

3. Nem kötelező munkaköri leírást közölni rövid tartamú munkaviszony esetén

A Munka Törvénykönyve szerint nem kötelező a munkakörbe tartozó feladatokról szóló írásbeli tájékoztatást megadni, ha a munkaviszony időtartama nem haladja meg az 1 hónapot. Ugyancsak nem kötelező e tájékoztatás akkor sem, ha a munkaviszony olyan részmunkaidőre jön létre, ahol a munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg.

Természetesen ezekben az esetekben is célszerű lehet munkaköri leírás közlése. Különösen akkor, ha a munkakör olyan jellegű, hogy a megnevezése alapján az abba tartozó feladatok és felelősségi körök nem egyértelműek.

4. A munkaköri leírásban a feladatokon túl más is szerepelhet

A munkaköri leírás kötelező tartalmát a törvény nem határozza meg. A munkavégzéssel kapcsolatos többféle információ is megadható a munkavállalónak a munkaköri leírásban.

  • A munkaköri leírás fő tartalmát rendszerint a munkakörbe tartozó feladatok részletes körülírása képezi.
  • A feladatokon túl gyakran tartalmazza a munkavállaló felettesének, beosztottjainak, és a helyettesítésre jogosultak megjelölését, illetve a munkakapcsolatok leírását. Ez nem feltétlenül jelent név szerinti megjelölést, a munkakör által való meghatározással is megadható.
  • A leírás tartalmazhatja a munkakörhöz tartozó felelősségi köröket is. Például döntési, ellenőrzési, irányítási hatásköröket, minőségi követelményeket.
  • Szintén gyakori tartalma a munkaköri leírásnak a munkakör betöltéséhez szükséges feltételek (pl. képzettség, végzettség) ismertetése.

5. A munkaköri leírás egyoldalúan változtatható

A munkaköri leírás rendszerint nem része a munkaszerződésnek, így a munkáltató megteheti, hogy annak tartalmát a munkavállaló hozzájárulása nélkül is módosítja.

A munkáltató jogosult:

  • a munkakörbe tartozó feladatokat módosítására,
  • arra, hogy a munkakörhöz feladatokat adjon vagy feladatokat vegyen ki abból.

A munkaköri leírás módosításának joga nem gyakorolható korlátlanul. A munkáltató nem módosíthatja olyan mértékben a munkakörbe tartozó feladatokat, hogy az a munkakör alapvető jellegének megváltozásához vezessen. Utóbbi esetben már magának a munkakörnek a módosításáról, és ezzel a munkaszerződés módosításáról beszélünk, amihez a munkavállaló egyetértése szükséges.

Abban az esetben, ha a munkaköri leírást maga a munkaszerződés tartalmazza, akkor annak bármilyen módosításához a munkavállaló beleegyezése szükséges. A munkáltató oldaláról nézve ezért nem praktikus a munkaköri leírást a munkaszerződés részévé tenni.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.