Új TBJ törvény 2020. július 1-jétől

0

Cikkünkben összefoglaljuk, milyen fontosabb újdonságokat fog tartalmazni az új Tbj törvény 2020. július 1-jétől.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény és a végrehajtását szolgáló, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet egy törvényi szintű jogszabályban újraszabályozásra kerül. Az új törvény 2020. július 1-jével lép hatályba.

Alapelvek, értelmező rendelkezések

Az 1997. évi LXXX. törvényben foglalt alapelvek, értelmező rendelkezések, a biztosítási jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezések, a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető ellátások körének rögzítése, valamint az eljárási, nyilvántartási, adatszolgáltatási szabályok kiegészülnek a Korm. rendeleti szintű szabályokkal, ugyanakkor tartalmi eltérés szűk körben történik.

Társadalombiztosítási járulék bevezetése

Az új Tbj. törvényben egy egységes járulékkulcs, a társadalombiztosítási járulék kerül meghatározásra, amelyet a biztosított személy fizet valamennyi, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban keletkező járulékalapot képező jövedelme után. A társadalombiztosítási járulék mértéke: 18,5 %.

Nyugdíjjárulék szerepe

Az új törvényben a társadalombiztosítási járulék mellett kizárólag a nyugdíjjárulék kerül külön nevesítésre, amelyet egyes ellátások után kell megfizetni a korábbi szabályokkal összhangban.

Saját jogú nyugellátásban részesülő személyek járulékfizetése

Az új szabályozás teljes mértékben mentesíti a saját jogú nyugellátásban részesülő személyek keresőtevékenységét a biztosítás és a járulékfizetés alól (amely ennek hiányában biztosítási kötelezettséget, illetve járulékfizetést eredményezne). Eddig csak a munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasokra vonatkozott a teljes járulékmentesség, ezután minden dolgozó nyugdíjasra vonatkozna.

Társas vállalkozók, egyéni vállalkozók járulékfizetése

A társas vállalkozókra, egyéni vállalkozókra vonatkozó vonatkozó járulékfizetési szabályok is átalakulnak.

Járulékfizetési alsó határ bevezetése

A törvény által meghatározott biztosítási jogviszony esetében a társadalombiztosítási járulékot legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetni, amely kötelezettség alól mentesülni csak egyes, a törvényben tételesen felsorolt esetekben van lehetőség.

A fenti szabály az alábbi jogviszonyokban foglalkoztatott, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő személyekre vonatkozik:

 • munkaviszonyban,
 • közalkalmazotti jogviszonyban,
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
 • közszolgálati jogviszonyban,
 • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
 • politikai szolgálati jogviszonyban,
 • biztosi jogviszonyban,
 • ügyészségi szolgálati jogviszonyban,
 • bírói szolgálati jogviszonyban,
 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
 • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
 • ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
 • vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban,
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban

álló személy,

 • a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek tagja,
 • az Országgyűlési Őrség tagja
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagja,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja,
 • a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja,
 • a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
 • a honvédelmi alkalmazott,
 • az országgyűlési képviselő,
 • a nemzetiségi szószóló,

tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik.

Ne feledjük, hogy a felsoroltakon kívül számos további új szabályt tartogat számunkra az új Tbj törvény! Tartsuk szem előtt a ránk váró, 2020. július 1-jével hatályba lépő szabályokat!

Forrás: A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.