Új TBJ törvény 2020. július 1-jétől

0

Cikkünkben összefoglaljuk, milyen fontosabb újdonságokat fog tartalmazni az új Tbj törvény 2020. július 1-jétől.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény és a végrehajtását szolgáló, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet egy törvényi szintű jogszabályban újraszabályozásra kerül. Az új törvény 2020. július 1-jével lép hatályba.

Alapelvek, értelmező rendelkezések

Az 1997. évi LXXX. törvényben foglalt alapelvek, értelmező rendelkezések, a biztosítási jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezések, a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető ellátások körének rögzítése, valamint az eljárási, nyilvántartási, adatszolgáltatási szabályok kiegészülnek a Korm. rendeleti szintű szabályokkal, ugyanakkor tartalmi eltérés szűk körben történik.

Társadalombiztosítási járulék bevezetése

Az új Tbj. törvényben egy egységes járulékkulcs, a társadalombiztosítási járulék kerül meghatározásra, amelyet a biztosított személy fizet valamennyi, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban keletkező járulékalapot képező jövedelme után. A társadalombiztosítási járulék mértéke: 18,5 %.

Nyugdíjjárulék szerepe

Az új törvényben a társadalombiztosítási járulék mellett kizárólag a nyugdíjjárulék kerül külön nevesítésre, amelyet egyes ellátások után kell megfizetni a korábbi szabályokkal összhangban.

Saját jogú nyugellátásban részesülő személyek járulékfizetése

Az új szabályozás teljes mértékben mentesíti a saját jogú nyugellátásban részesülő személyek keresőtevékenységét a biztosítás és a járulékfizetés alól (amely ennek hiányában biztosítási kötelezettséget, illetve járulékfizetést eredményezne). Eddig csak a munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasokra vonatkozott a teljes járulékmentesség, ezután minden dolgozó nyugdíjasra vonatkozna.

Társas vállalkozók, egyéni vállalkozók járulékfizetése

A társas vállalkozókra, egyéni vállalkozókra vonatkozó vonatkozó járulékfizetési szabályok is átalakulnak.

Járulékfizetési alsó határ bevezetése


A törvény által meghatározott biztosítási jogviszony esetében a társadalombiztosítási járulékot legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetni, amely kötelezettség alól mentesülni csak egyes, a törvényben tételesen felsorolt esetekben van lehetőség.

A fenti szabály az alábbi jogviszonyokban foglalkoztatott, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő személyekre vonatkozik:

 • munkaviszonyban,

 • közalkalmazotti jogviszonyban,

 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,

 • közszolgálati jogviszonyban,

 • kormányzati szolgálati jogviszonyban,

 • politikai szolgálati jogviszonyban,

 • biztosi jogviszonyban,

 • ügyészségi szolgálati jogviszonyban,

 • bírói szolgálati jogviszonyban,

 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,

 • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,

 • ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,

 • vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban,

 • közfoglalkoztatási jogviszonyban

álló személy,

 • a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek tagja,

 • az Országgyűlési Őrség tagja

 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagja,

 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja,

 • a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja,

 • a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,

 • a honvédelmi alkalmazott,

 • az országgyűlési képviselő,

 • a nemzetiségi szószóló,

tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik.

Ne feledjük, hogy a felsoroltakon kívül számos további új szabályt tartogat számunkra az új Tbj törvény! Tartsuk szem előtt a ránk váró, 2020. július 1-jével hatályba lépő szabályokat!

Forrás: A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Bérprogram 2020

Bérprogram és TB-szoftverrendszer 2020.

Megosztás

About Author

Comments are closed.