Saját jogú nyugdíjas munkavállaló jövedelmének beszámítása a szociális hozzájárulás adófizetési felső határba

0

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény előírásai szerint a törvényben meghatározott jövedelmek után addig kell az adót megfizetni, amíg a jövedelmek összege a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. E tekintetben felmerülhet a kérdés, hogy a saját jogú nyugdíjas munkavállalónk munkabére beszámítható-e az adófizetési felső határba? Cikkünkben erre a kérdésre keressük a választ.

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény rendelkezései szerint a vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az osztalék, a vállalkozói osztalékalap, valamint az árfolyamnyereségből származó jövedelem és a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) 1/B. §-ának hatálya alá tartozó személy e tevékenységből származó jövedelme esetében az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy (előadóművész) összevont adóalapba tartozó jövedelmei és a törvényben nevesített tőkejövedelmeinek, valamint az Szja tv. 1/B. §-ának hatálya alá tartozó előadóművész jövedelmének összege a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (adófizetési felső határ).

Nem árt tudnunk, hogy az adófizetési felső határ számítása már nem függ a megfizetett adó mértékétől, így a saját jogú nyugellátásban részesülő személy bérjövedelme figyelembe vehető az adófizetési felső határ alkalmazásakor, mivel e jövedelmek a Szocho tv. 1. § (1) bekezdés szerinti jövedelmekbe tartoznak, amelyek az adófizetési felső határba beleszámítanak. Ugyanakkor jó, ha tudjuk, hogy a saját jogú nyugellátásban részesülő személy munkaviszonyára tekintettel 2019. január 1-jétől nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnünk.

Tartsuk szem előtt a szociális hozzájárulási adófizetési felső határ számításához kapcsolódó törvényi előírásokat, valamint a szükséges adminisztrációt se feledjük!

Forrás:A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (2) bek.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.