A társadalombiztosítási járulék bevallása

0

Figyelem! A következő esetekben ezzel számolj, ennyi időd van a társadalombiztosítási járulék bevallására és megfizetésére, vagyis ha…

A munkáltató az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-ig, a kifizető (ideértve a nem egyéni vállalkozó természetes személyt is) az általa levont járulékot a kifizetés hónapját követő hó 12-ig kell bevallania és megfizetnie.

A foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a járulékot havonta a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell bevallania és megfizetnie. A mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási járulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig vallja be és fizeti meg.

Azon külföldi foglalkoztatónak (külföldi vállalkozásnak) pedig, aki a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban munkát végző foglalkoztatottnak kifizetett, járulékalapot képező jövedelem alapulvételével a külföldi vállalkozás társadalombiztosítási járulékot állapít meg és von le.

Érdemes tudnunk, hogy a külföldi vállalkozás a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában pedig közvetlenül saját maga kell, hogy teljesítse. Amennyiben közvetlenül teljesíti járulékkötelezettségét, ne feledkezzünk meg arról, hogy a biztosítás kezdetét megelőzően be kell jelentkeznie a NAV-nál, és kérelmeznie kell, hogy foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.

Ha a munkavállalót Magyarországon

  • munkaerő-kölcsönzéssel foglalkoztatják, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, akkor a bejelentés és nyilvántartás, valamint a járulék megállapításának, bevallásának és megfizetésének kötelezettsége egyaránt a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli.
  • kirendelés alapján foglalkoztatják, és munkabérét és az ezzel járó közterheket a munkáltatók megállapodása alapján az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték, akkor figyeljünk arra, hogy e munkáltatót terheli a bejelentés és nyilvántartás, valamint a járulék megállapításának, bevallásának és megfizetésének kötelezettsége is.

A biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, elektronikusan kell teljesíteni, mégpedig a tárgyhónapot követő hónap 12-ig.

Egészségügyi szolgáltatási járulék és nyugdíjjárulék

Fontos tudnunk, hogy nyugdíjjárulékot kizárólag

  • az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után,
  • a Tbj. törvényben meghatározott ellátások után az ellátásban részesülő személy,
  • tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezeti tag,
  • az egyházi szolgálati viszonyban álló személy után az egyházi jogi személy fizet.

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett továbbá tagi munkavégzés esetén ezen tagja után a szociális szövetkezet.

A fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

A természetes személynek az előírt járulékot először a bejelentést követő hó 12-ig, ezt követően pedig havonta, a tárgyhót követő hó 12-ig kell megfizetnie.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.