Járulékfizetési kötelezettségek külföldi munkáltató esetén

0

Biztosított az a személy, aki a munkát külföldi munkáltató számára Magyarország területén kívül végzi és az új Tbj. hatálya alá tartozik.

Biztosított az a természetes személy, aki a munkát külföldi munkáltató számára Magyarország területén kívül végzi, és a Közösségi rendelet, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény alapján az új Tbj. hatálya alá tartozik.

A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (külföldi vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző foglakoztatott részére kifizetett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével a külföldi vállalkozás társadalombiztosítási járulékot állapít meg és von le.

Kötelezettségek teljesítésének módja

A külföldi munkáltató a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő:

• bejelentési,
• járulékfizetési,
• szociális hozzájárulási adó fizetési és
• bevallási kötelezettségeit

pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül saját maga köteles teljesíteni. Ha a külföldi vállalkozás a járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettséget közvetlenül teljesíti, a biztosítás kezdetét megelőzően köteles bejelentkezni az állami adóhatóságnál (NAV). A bejelentkezés során kérelmezni kell, hogy a NAV foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.

A foglalkoztatott teljesíti a kötelezettségeket és ezek elmulasztásakor a jogkövetkezményeket, ha:

Ha a magyar jog szerint biztosított személyt foglalkoztató külföldi vállalkozás a járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik képviselővel (pénzügyi képviselő, adózási ügyvivő), és foglalkoztatóként történő bejelentkezését is elmulasztja, akkor az általa foglalkoztatott természetes személy teljesíti a biztosításával összefüggő:

• bejelentési,
• járulékfizetési,
• szociális hozzájárulási adófizetési és
• bevallási kötelezettséget.

Ilyen esetben a foglalkoztatott viseli a járulékkötelezettség elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot).

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2023.
Megosztás

About Author

Comments are closed.