Tájékoztató a harmadik országbeli kiküldöttek biztosítási kötelezettségéről

0

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 11. § b) pont alapján nem terjed ki a biztosítás a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés a két évet nem haladja meg; e rendelkezés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra, ha az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év nem telt el.

A hivatkozott szabályokat a Tbj. átmeneti rendelkezései alapján a 2013. július 1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a két éves időtartamot 2013. július 1-jétől kell számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban 2015. július 1-jével jön létre. A biztosítással összefüggő kötelezettségeket – tekintettel arra, hogy a foglalkoztató nem Magyarországon bejegyzett cég – az erre vonatkozó speciális szabályok szerint kell teljesíteni.  A kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Tajekoztato_a_magyar_20150115.html?query=Tbj. 56/A

A két évnél hosszabb munkavégzés esetén is mentesülhet a magánszemély a biztosítási kötelezettség alól, ennek feltétele, hogy a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés kezdetét követő 1 év lejárta után merüljön fel olyan, előre nem látható körülmény, amely miatt a magyarországi munkavégzés időtartama a 2 évet meghaladja, és ezt a körülményt a munkavállaló 8 napon belül az állami adó- és vámhatóságnak formakényszer nélkül bejelentse. Ebben az esetben a két évet meghaladó kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés esetén sem jön létre a biztosítási kötelezettség.

A magyarországi munkavégzés két éven túli időtartamra történő meghosszabbítása esetén az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet 455. § (4) bekezdésének d) pontjában előírt azon feltétel, mely szerint a „foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet” nem teljesül, ezért a magyarországi foglalkoztatás kezdő időpontjától (és nem csak a második évet követően) szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettség keletkezik.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Használjon okos bérprogramot!
Megosztás

About Author

Comments are closed.