Otthonápolás munkaként való elismeréséhez – Törvényjavaslat

0

Törvényjavaslat – Az egyes törvényeknek az otthonápolás munkaként való elismeréséhez szükséges módosításáról

A T/4778. törvényjavaslat célja az otthonápolás teljes értékű munkavégzésként való elismerése. Az Országgyűlés a gyermekek otthonápolási díja bevezetésével ugyan fontos, de még az otthonápolásra szoruló gyermekeket nevelő szülők esetében sem elégséges lépést tett. Ugyanakkor az otthoni ápolás más formáinak megfelelő szintű elismerésére kísérlet sem történt, a juttatások minimálbérhez kötése pedig ugyan már kimondott kormányzati cél, de a végrehajtása egyelőre a jövő ködébe vész. Szintén szükséges a gyermekek otthonápolási díjára és az ápolási díjra jogosult nyugdíjasok közötti indokolatlan megkülönböztetés megkülönböztetésével az ezen ellátásokra való jogosultság kiterjesztése minden, nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást kapó személyre, hiszen az elvégzett munka társadalmi haszna nem függ attól, hogy az ápolási tevékenység nyugdíj előtt vagy a nyugdíjjogosultság megnyílta után kezdődött.

Törvényjavaslat:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a kötelező legkisebb munkabér felének mint az ápolási díj alapjának 180%-a.

Jelenlegi szabályozás:

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2019. évben 100 000 forint. A 2019. évet követően a gyermekek otthongondozási díjának havi összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

Törvényjavaslat:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény „Gyermekek otthongondozási díja” alcíme a következő 39/D. §-sal egészül ki:
A gyermekek otthongondozási díjára jogosító gondozási tevékenység jogszabály eltérő rendelkezése hiányában munkavégzésnek minősül, az ilyen munkát végző személyre jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Törvényjavaslat:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 40/A. §-sal egészül ki:
Az ápolási díjra jogosító gondozási tevékenység jogszabály eltérő rendelkezése hiányában munkavégzésnek minősül, az ilyen munkát végző személyre jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Törvényjavaslat:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az ápolási díj havi összege a kötelező legkisebb munkabér felének, több ápolt személy esetén a kötelező legkisebb munkabér 75%-ának mint az ápolási díj alapjának
a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) 150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.

Jelenlegi szabályozás:

Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg a)115%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben (41. § (1)Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, továbbá az (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott személy, ha állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy, tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és az ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn),
b) 207%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) 173%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.

Törvényjavaslat:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
Az egyes törvényeknek az otthonápolás munkaként való elismeréséhez szükséges módosításáról szóló 2019. évi ….. törvénnyel megállapított 39/A. § (1) bekezdést és 44. § (1) bekezdést az annak hatálybalépését követően indult, illetve a hatálybalépés időpontjában folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.

Törvényjavaslat:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) E törvény alapján biztosított]
g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban, valamint gyermekek otthongondozási díjára vagy ápolási díjra jogosító otthonápolási tevékenységként) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,

Jelenlegi szabályozás:

[E törvény alapján biztosított]
g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,

Törvényjavaslat:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. § (1) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

Jelenlegi szabályozás:

A reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

Forrás:
www.parlament.hu
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Megosztás

About Author

Comments are closed.