Nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetése

0

A törvénymódosítás megteremti annak lehetőségét, hogy ahol a még nem nyugdíjas nagyszülő részt vesz unokája ellátásában, a gyermek 2 éves koráig (ikrek esetén 3 éves korig) jogosulttá válhasson gyermekgondozási díjra.

Az Ebtv. azon rendelkezése, hogy a gyermekgondozási díj szempontjából mely gyermek tekinthető saját háztartásban nevelt gyermeknek, kiegészül a nagyszülői gyermekgondozási díjra való hivatkozással, valamint a saját háztartásban nevelés, gondozás fogalma is beépül a törvényi fogalom-meghatározások közé.

A biztosított nagyszülő a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén 3 éves korig, kérelemre induló eljárásban jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra.

Az általános gyermekgondozási díjra való jogosultsági feltételeknek megfelelő szülő jogán a biztosított nagyszülő is jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra, ha

– a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt,

– a gyermek mindkét szülője – egyedülálló esetében a gyermeket gondozó szülő – keresőtevékenységet végez,

– a gyermek gondozása nevelése a szülő háztartásában történik,

– a gyermek mindkét szülője – egyedülálló esetében a gyermeket gondozó szülő – írásban nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénybevételével, és

– a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást nem folyósítanak.

A törvénymódosítás rögzíti, hogy a nagyszülő részére mely esetekben nem jár a gyermekgondozási díj, továbbá azt is, hogy annak összegét az Ebtv. általános szabályai szerint a nagyszülő jövedelme alapján állapítják meg.

Szabályozásra került az is, hogy ha a gyermekgondozási díj a nagyszülő részére kerül megállapításra, a szülő milyen ellátásra lehet jogosult a gyermeke(i) után.

A gyermekgondozási díjra való jogosultság több unoka esetében is csak ugyanazon nagyszülő részére állapítható meg. A nagyszülő azonban több unoka után is jogosult lehet gyermekgondozási díjra azzal, hogy a nem ugyanazon várandósságból született unokák esetén az ellátást gyermekenként kell megállapítani.

A törvénymódosítás a nagyszülő gyermekgondozási díj iránti kérelme elbírálásával és az ellátás folyósításával kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmazza.

Forrás: Az egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi XCVIII. törvény (megjelent: 2019. évi 201. számú Magyar Közlönyben 2019. december 12én)

Minden jog fenntartva – www.adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.