Kinek jár a rokkantsági járadék?

0

Mint az ismeretes, azon pénzbeli ellátások, melyeket bizonyos mértékű egészségkárosodás miatt lehet igénybe venni, az egészségromlás mértékétől függően igen eltérőek lehetnek. Ezen ellátások közül sokaknak ismerős az üzemi baleset esetén igénybe vehető baleseti járadék, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtható rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás. Akad azonban ezen a területen egy igen egyedi helyzet, amikor is az egészségkárosodás igen nagy mértékű, ami viszont olyan korai életkorban következett be, amikor is még – a fiatal korból kifolyólag – nem kerülhetett sor a társadalombiztosítási ellátásokhoz szükséges minimális mértékű biztosítási és szolgálati idő megszerzésre. Ezt a helyzetet orvosolja a rokkantsági járadék.

Rokkantsági járadékra az a személy jogosult,

akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett a szóban forgó egészségkárosodása, ami legalább 70%-os mértékű, továbbá nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában sem részesül. Fontos tudnunk, hogy a rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.

Rokkantsági járadék megállapítása

A feltételek megléte esetében a rokkantsági járadékot legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

Előfordul, hogy az igénylő egészségkárosodásának mértékét az orvosszakértői szerv határozata nem állapítja meg. Ilyen esetben az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja.

Jó ha tudjuk, hogy a rokkantsági járadékot az igénylő kérelme alapján a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv állapítja meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

Rokkantsági járadék összege

A rokkantsági járadék havi összege 2018. január 1-jétől 36 365 forint.

Rokkantsági járadék megállapítását kizáró

Nagyon fontos figyelni arra, hogy a rokkantsági járadék megállapítása iránt 2015. december 31-ét követően indult ügyekben vizsgálni kell a megváltozott munkaképességű személyek ellátását, mint a rokkantsági járadék megállapítását kizáró okot.

Azok, akiknek ellátását 2016. január 1-jét megelőzően állapították meg

Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy azt a rokkantsági járadékban részesülő személyt, akinek az ellátását 2016. január 1-jét megelőzően a teljes munkaképtelenségére tekintettel állapították meg, egészen a felülvizsgálat döntésben meghatározott időpontjáig egészségkárosodott személynek kell tekinteni.

Összefoglalva tehát a rokkantsági járadék megállapításának nem előfeltétele szolgálati idő. Ez a járadék olyan személyeknek hivatott biztosítani egy állandó ellátást, akik fiatalon kerültek súlyos egészségi állapotba.

[Forrás: 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról]
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.