A szülői nyugdíj

0

A szülői nyugdíj, a hozzátartozói nyugellátás körébe tartozik. Eme kivételes nyugellátás megállapítására is van lehetőség a hazai nyugdíj rendszerben, természetesen kizárólag indokolt esetben. A nyugellátásra a szülő jogosult, mégpedig az elhunyt gyerek jogán, amennyiben megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. Járjuk körül most ezt a témát.

A nyugdíjjogosultság

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke megfelel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 46. §-ban az elhunyt házastársra meghatározott feltételeknek, ha

a) a szülő a gyermekének halálakor megváltozott munkaképességű, vagy a hatvanötödik életévét betöltötte, és
b) a szülőt a gyermeke a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta.

A fentebbiek alapján nézzük meg, hogy milyen feltételek vonatkoznak az elhunyt házastársra:

Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa

a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és
aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy
ab) összesen legalább 2 év,

b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,
c) a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,
d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,
e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,
f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év

szolgálati időt szerzett.

Az előírt feltételek fennállása esetén szülői nyugdíjra jogosult az a nevelőszülő is, aki a nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta.

A szülői nyugdíj – a jogosultsági feltételek megléte esetén – legkorábban az említett személy halála napjától jár. Fontos tudnunk, hogy a szülői nyugdíjat meg kell szüntetni, ha arra tekintettel állapították meg, hogy a szülő megváltozott munkaképességű, ez az állapota azonban már nem áll fenn, tehát munkaképes lett és hatvanötödik életévét még nem töltötte be.

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

Annak a szülőnek, aki gyermeke halálakor hatvanötödik életévét nem töltötte be és nem megváltozott munkaképességű, szülői nyugdíj csak abban az esetben jár, ha az elhalálozástól számított tíz éven belül

a) a hatvanötödik életévét betölti, vagy
b) megváltozott munkaképességűvé válik

és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

Jó, ha tudjuk, hogy az előbbiekben részletezett rendelkezéseket a nagyszülőre és az unokára is megfelelően alkalmazni kell. Tehát a szülői nyugdíjra adott esetben a nagyszülők is jogosultak lehetnek, ha a nagyszülő az elhunyt unokája halálakor a nyugdíjkorhatárt elérte, vagy megváltozott munkaképességű. Viszont figyeljünk rá, hogy ilyen esetben is feltétel, hogy az unoka eltartotta a nagyszülőt.

A szülői nyugdíjra jogosultság nem szűnik meg, ha a szülői nyugdíjra jogosult személy saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátása a szülői nyugdíj folyósításának tartama alatt az évenkénti emelésekkel már meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagyis a 28.500 forintot.

A nyugdíj összege

A szülői nyugdíj mértéke azonos az özvegyi nyugdíj mértékével mégpedig úgy, hogy ha nem rendelkezik saját nyugellátással (rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban), akkor a gyermek nyugellátásának 60 százalékát kapja, amennyiben rendelkezik nyugellátással, akkor a 30 százalékát kapja annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Előfordulhat olyan eset is, amikor a szülői nyugdíjra többen jogosultak. Ilyenkor azt, a jogosultak közöttük – az özvegyi nyugdíj megosztására vonatkozó rendelkezések alkalmazásával – egyenlő arányban meg kell osztani.

Vegyük tehát, hogy a szülői nyugdíj jogosultjainak nincs semmilyen más ellátása, a nyugdíjat meg kell osztani és az elhunyt nyugdíja 28.500 forint lenne. Ebben az esetben ugye ennek a 60 százaléka jár (28.500 x 0.6) vagyis 17.100 forint összesen, ami fejenként 8.550 forint.

Jó ha figyelünk rá, hogy a szülői nyugdíjat újból meg kell osztani, ha a jogosultak száma megváltozik. Az újbóli megosztásra legkorábban a jogosultak számának a változását követő hónap első napjától kerülhet sor.

Nagy segítséget jelenthet tehát ez az ellátás, azon szülők számára, akiket a gyermekük tartott el, ezért a kiesett jövedelem miatt szükséges a nyugdíj, vagy mert nem áll rendelkezésükre semmilyen más ellátás.

[Forrás: 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról]
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.