Tájékoztató a reklámadó szabályainak módosulásáról

0

Az Európai Bizottság határozata nyomán az Országgyűlés módosította a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényt [Ratv.], mellyel jelentős változások lépnek életbe mind a 2017. július 1-jét megelőző, mind az ettől kezdődő időszakra vonatkozó adókötelezettséget érintően. Jelen tájékoztató a legfontosabb tudnivalókra hívja fel a figyelmet; a reklámadó megváltozott szabályait is magában foglaló részletesebb információk a 66. számú Információs füzetben olvashatók.

Az adó alapja, mértéke

A módosítás nyomán a saját célú reklám közzététele nem lesz adóköteles; a reklám-közzétevők közül tehát csak azon adózókat terheli reklámadó-kötelezettség, amelyek a – Ratv.-ben meghatározott csatornákon – ellenszolgáltatás fejében tesznek közzé reklámot.

Az új szabályok szerinti adóalap után az adómérték 2017. július 1-jétől 7,5%; az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel 100 millió forintot meg nem haladó része pedig mentes az adó alól. E mentesség nyomán elért adóelőny csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely tekintetében az uniós szabályozás által előírt korlátokra (ágazati korlátozások, maximálisan 200 ezer euró/3 pénzügyi év) is figyelemmel kell lenni.

A módosítás a korábbi szabályok szerinti, 2017. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó kötelezettségeket „visszarendezi”, mivel:

 • a 2017. június 30-ig lezárult adóévekre bevallott és megfizetett adó túlfizetésként fog mutatkozni az adófolyószámlán, melynek visszatérítésére az adózók az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint jogosultak (ennek lehetőségéről és feltételeiről az adóhatóság értesíteni fogja az érintett adózókat);
 • a 2017. június 30-áig lezárult adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni;
 • a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszakban az adó mértéke 0%.

Az adókötelezettség tehát 2017. július 1-jétől, az új szabályok szerint fog fennállni; a 2017. július 1-jét magában foglaló adóév adóalapjának kiszámítására pedig külön átmeneti rendelkezések vonatkoznak.

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

Ezek kétféle módszert rögzítenek:

 1. arányosítás:
  az adóévben a 2017. június 30-ig terjedő időszak naptári napjainak a teljes adóév naptári napjaiban képviselt hányada szerinti adóalap-rész adózik 0%-al;
 2. könyvviteli zárlat:
  a 2017. június 30-ára készített könyvviteli zárlat alapján az adóév 2017. június 30-áig tartó időszakában (ténylegesen) keletkezett adóalap-rész adózik 0%-al.

A fentiek alapján a 2017. július 1-től az adóév végéig (jellemzően 2017. december 31-éig) terjedő időszakra eső adóalap-részre pedig az új, 7,5%-os adómérték alkalmazandó.

A reklám közzétételének megrendelőire vonatkozó adókötelezettség körében változás nem történt.

Mik tehát a reklám-közzétevők teendői?

Amennyiben az adózó kizárólag saját célú reklámot tesz közzé:

 • a korábbi adóévekre (a 1494, 1594, illetve – amennyiben már benyújtotta – a 1694 számú nyomtatványon) bevallott és megfizetett adó visszatérítésének feltételeiről értesítést fog kapni;
 • amennyiben a fentiek szerinti nyomtatványokon bevallott adót eddig nem fizette be, azt már nem is kell megfizetnie;
 • egyéb teendői nincsenek (fontos hangsúlyozni tehát, hogy az adó visszatérítésének nem feltétele a korábbi bevallások önellenőrzése!); az új szabályok értelmében nem terheli reklámadó-kötelezettség.

Amennyiben az adózó ellenszolgáltatás fejében tesz közzé reklámot:

 • a korábbi adóévekre (a 1494, 1594, illetve – amennyiben már benyújtotta – a 1694 számú nyomtatványon) bevallott és megfizetett adó visszatérítésének feltételeiről értesítést fog kapni;
 • amennyiben a fentiek szerinti nyomtatványokon bevallott adót eddig nem fizette be, azt már nem is kell megfizetnie (az adóbevallást azonban mindegyik adóévre vonatkozóan be kell nyújtani);
 • a 2017. adóévre vonatkozóan az adóalapját kizárólag az ellenszolgáltatás fejében történő reklám-közzététel alapján határozza meg, melynek során a 2017. adóév első félévére eső (a már említett módszerek valamelyikével kiszámított) adóalap-rész adója 0%, tehát lényegében csak a 2017. adóév második félévére eső adóalap-rész után kell adót fizetni az új, 7,5%-os adókulccsal számolva (értelemszerűen a 100 millió forintot meghaladó adóalap után, ha a mentességet igénybe veszik);
 • a 2017. adóévi adóelőleget a 2016. évben kezdődő utolsó adóév 12 hónapra arányosított (folyamatosan működő adózók esetében ez értelemszerűen maga a 2016. adóév) adóalapjának az új szabályok szerinti (tehát csak az ellenszolgáltatás fejében végzett reklám-közzététel után megállapított) összegének alapul vételével kell meghatározni, megfizetni és bevallani, általános esetben 2017. május 31-éig, az akkor hatályos 0%-os és 5,3%-os adómértékekkel. Amennyiben az adózó – a már benyújtott bevallásában – a korábbi szabályok szerinti adóalap után állapította meg az adóelőleget, és annak összege meghaladja az új szabályok szerinti adóalap után megállapítandó előleget, akkor az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény 42. § (2) bekezdése szerinti adóelőleg-módosítási kérelmet terjeszthet elő.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni Tisztelt Ügyfeleink részére, hogy a korábbi adóévekre bevallott és megfizetett reklámadó visszatérítésének nem feltétele a korábbi bevallások önellenőrzése.

Amennyiben az ellenszolgáltatás fejében reklám-közzétételt végző adózó eddig is a 100 millió forintos mentességi határ alatt maradt (emiatt bevallást sem kellett korábban beadnia), és ezután sem haladja meg az ebből származó adóévi nettó árbevétele a 100 millió forintot (feltételezve, hogy a de minimis szabályoknak megfelel), akkor nincs teendője.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Megosztás

About Author

Comments are closed.