Tájékoztató a de minimis támogatásnak minősülő reklámadó-mentességhez kapcsolódó nyilatkozat megjelenéséről

0

A reklámadóról szóló törvény 5. § (3)-(4) bekezdésének 2017. július 1-jétől hatályos előírásai alapján mentes az adó alól a reklám-közzétevő adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint. Az említett mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban vehető igénybe.

Azon reklámadó-alanyoknak, amelyek 2017. július 1-jét magában foglaló vagy az ezen időpontot követően kezdődő adóévében a reklámadó-köteles tevékenységből származó nettó árbevételük a 100 millió forintot nem haladja meg és élnek (élhetnek) a de minimis mentességgel,

nem keletkezik reklámadó-fizetési kötelezettségük, ezért reklámadó-bevallást – a Ratv. 7. § (8) bekezdésére figyelemmel – nem kötelesek benyújtani. Az 1407/2013/EU rendelet 6. cikke alapján azonban ezen adóalanyi körnek is nyilatkozatot kell tennie az érvényesített de minimis támogatás összegéről, amelyet az adóhatóság által rendszeresített REKNYIL elnevezésű nyomtatványon tehetnek meg. A nyomtatvány elérhető az adóhatóság honlapjáról a „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az adózó reklámadó-köteles tevékenységből eredő nettó árbevétele ugyan 100 millió forintot nem haladja meg, de a de minimis mentességet:

a) csupán az adóköteles nettó árbevétele meghatározott része után veszi igénybe (pl. az adózó szabad de minimis kerete nem fedezi az adóköteles nettó árbevétele után igénybe vehető adómentesség egészét, vagy az adóalany választása szerint nem kívánja a teljes adóköteles nettó árbevétel után felhasználni az adómentességet), vagy

b) nem veheti igénybe vagy

c) egyáltalán nem kívánja igénybe venni,

akkor a reklámadó bevallására szolgáló ’94 jelű nyomtatványt kell kitöltenie (és nem a REKNYIL elnevezésű nyilatkozatot).

Az adófizetésre és ezáltal bevallás benyújtására is kötelezett adózók (az a)-c) pontok szerinti, továbbá azon adóalanyok, amelyek reklámközzétételből származó nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladja) is a ’94 jelű nyomtatványon tesznek eleget az érvényesíteni kívánt de minimis támogatás összegéről való adatszolgáltatásnak (ez utóbbi alanyi körnek nem kell benyújtani a REKNYIL elnevezésű nyilatkozatot).

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.