Téma: határidő

Gazd. jog Mikor esedékes a szerződés teljesítése?
0

A teljesítés elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Ez számos hátránnyal járhat a mulasztó félnek, és végső soron akár a szerződés megszüntetéséhez is vezethet. Mikor esedékes a szerződés teljesítése?

Adózás Az EVA törvény módosítása
0

2018. december 20-a az utolsó alkalom, hogy bejelentkezhetünk az EVA hatálya alá. Nagyon fontos változás, ezért érdemes figyelnünk rá, hogy az Eva törvény szerinti adóalanyiságot utoljára a 2018. évben van lehetőségünk választani. Ez alapján tehát…

Gazd. jog Hogyan alakul a munkajogi igények elévülése?
0

Sokak által ismert, hogy a polgári jogban az általános elévülési idő 5 év. A elévüléssel megszűnik a követelés bírósági úton való kikényszeríthetősége. A munkajog területén keletkező igények tekintetében is beszélhetünk elévülésről. Azonban a munkajogi elévülés szabályai több ponton is különböznek az elévülés általános szabályaitól.

Adózás Az EVA hatálya alá a 2016. évre történő bejelentkezés, valamint kijelentkezés
0

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2016. évre új adózóként bejelentkezhet az egyéni vállalkozó; az egyéni cég; a közkereseti társaság; a betéti társaság; a korlátolt felelősségű társaság; a szövetkezet és a lakásszövetkezet; az erdőbirtokossági társulat; a végrehajtói iroda; az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda; a szabadalmi ügyvivői iroda.