A feltöltési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás

0

Felhívjuk az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) és a társasági adó alanyok figyelmét arra, hogy hamarosan lejár az adóelőleg-kiegészítésre (ún. feltöltési kötelezettség teljesítésére) rendelkezésükre álló határidő.

Az érintett adózóknak az adóelőleget az adóévi várható éves fizetendő adó összegére kell kiegészíteniük (feltölteniük), 2017. december 20-áig.

Társasági adó

Feltöltési kötelezettsége társasági adót érintően azon adóalanyoknak keletkezik, melyeknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, egyszerűsített vállalkozói adó kiegészítési kötelezettség valamennyi eva hatálya alá tartozó adóalanyra vonatkozik. (Bővebb információt a kötelezettséggel kapcsolatban információs füzeteinkben találhatnak.)

Amennyiben az adózót 2017-ben

  • társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terheli, azt a 101-es társasági adó adónemre, a 10032000-01076019 NAV Társasági adó bevételi számlára
  • egyszerűsített vállalkozói adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terheli, azt a 115-ös egyszerűsített vállalkozói adó adónemre, a 10032000-01076033 NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számlára

kell megfizetni.

A figyelemfelhívást azért is fontosnak tartjuk, mert az előleg-kiegészítési kötelezettség elmulasztásához szankció is fűződhet (ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett adóelőleg összegére is – a jelzett határidőig nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírsággal sújtható).

Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségi kötelezettséggel összefüggő (a fizetési kötelezettség teljesítése melletti) egyéb teendőket az alábbiakban foglaljuk össze:

A társasági adó alanyai

Az adózónak a kiegészítési kötelezettségről, illetve annak összegéről a 1701. számú bevallást is be kell nyújtania 2017. december 20-ig még abban az esetben is, ha ténylegesen nem keletkezett adóelőleg-kiegészítési kötelezettsége. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak a fentiek szerinti bevallási kötelezettségét az adóéve utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesítenie.

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai

A kiegészítési kötelezettséghez külön bevallási kötelezettség nem társul, az előleg-kiegészítést a 1743. számú bevallásban kell szerepeltetniük az alábbiak szerint határidővel:

  • a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany (egyéni vállalkozó, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság, közkereseti társaság) esetében 2018. február 28.
  • az számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében 2018. május 31.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.