Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény módosítása

0

Az alábbiakban nézzük meg, hogyan módosul az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény. A változásokat a 193. számú Magyar Közlöny tartalmazza.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (Eva törvény) 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az adóalany a Közösség másik tagállamából történő beszerzései tekintetében az általános forgalmi adóról szóló törvény 20. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyekkel, szervezetekkel, (vagyis mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalannyal, olyan adóalannyal, aki kizárólag olyan termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást teljesít, amelyhez kapcsolódóan adólevonási jog nem illeti meg, ideértve azt is, aki alanyi adómentességben részesül és a nem adóalany jogi személy), valamint a 36–49. §-ának, 140.§-ának és a142.§ (3) bekezdés a) pontjának alkalmazása tekintetében pedig a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyokkal esik egy tekintet alá. Amivel kiegészül ez a rész az új törvény értelmében, hogy a közösségi adószámra és az összesítő nyilatkozatra vonatkozó rendelkezések tekintetében az adóalany az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint alanyi adómentességet választott adóalanyokkal esik egy tekintet alá.

Az Eva törvény 16. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

Az adóalany az általa kibocsátott számlák tekintetében az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, arról az adóévről benyújtott adóbevallásában – az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerinti becsléssel állapítja meg az eva alapját és összegét az adóév első napjától a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, ha az adózó adóalanyisága mulasztási bírság kiszabása miatt szűnt meg. A becslésre irányuló adóhatósági eljárás során – nyilatkozik, amelyben a számlát kiállította.

Az Eva törvény 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az adóalany az általa kibocsátott számlák tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően teljesíti.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.