Osztozkodás a hagyatékon – Mire szolgál az osztályos egyezség?

0

Ha az elhunyt személy után egy örökös marad, akkor egyszerű a helyzet, hiszen ő egyedül örökli az hagyatékot. Azonban sok esetben több örököse van az elhunytnak, akik között valamilyen módon fel kell osztani a hagyatéki vagyont. Hogyan történik a hagyaték felosztása és köthetnek-e az örökösök ebben a kérdésben egyezséget?

Több örökös és a hagyaték

Az örökösök az örökhagyó halálával megszerzik a hagyatékot, tehát maga az öröklés nem a közjegyzői eljárás során a hagyaték átadásával történik meg. Abban az esetben, ha az elhunytnak több örököse van, akkor mindaddig, amíg az örökhagyó vagyona (a hagyaték) közöttük felosztásra nem kerül, a hagyaték közösen illeti meg őket. Ez azt jelenti, hogy az örökösök olyan helyzetben vannak, mintha közös tulajdonukban lenne a teljes hagyaték. Ezért például önállóan nem rendelkezhet (pl. eladás) egyikük sem a hagyaték tárgyaival, hiszen közösen illeti meg őket.

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!

A hagyatéki osztály

Az örökösök közössége az ún. hagyatéki osztállyal szűnik meg. A hagyaték osztály nem más, mint a hagyaték tárgyainak felosztása az örökösök között. A hagyaték felosztását megelőzően kerül megállapításra az egyes örökösökre eső rész, majd ennek arányában történik a hagyaték elemeinek tényleges szétosztása az örökösök között. Az örökhagyó a végrendeletben maga is meghatározhatja, hogy a hagyatéki osztályra miként kerüljön sor. A hagyatéki osztály során egyes vagyontárgyak (pl. ingók) egy örökös kizárólagos tulajdonába kerülnek, míg más vagyontárgyak az örökösök közös tulajdonában maradhatnak (legtöbbször az ingatlan).

Az osztályos egyezség

Lehetőség van arra, hogy az örökösök egymás között megegyezzenek egymással, arról, hogy a hagyaték tárgyait egymás között miként osszák fel. Az ilyen egyezséget hívják osztályos egyezségnek, és rendszerint a hagyatéki eljárásban kerül sor rá.

Osztályos egyezséget, csak az örökösök köthetnek egymással. Ezért nem osztályos egyezség az, ha az egyik örökös a rá eső vagyonból a saját gyermekeinek is akar az egyezség keretében juttatni.

Osztályos egyezséggel csak a hagyaték elemeinek felosztását lehet rendezni. Ha például az örökösök saját vagyonukat is bevonják az egyezségbe, akkor ez más ügyletnek fog minősülni, például ajándékozásnak vagy cserének. Ez azért is lényeges, mert ha nem osztályos egyezséggel szerzi meg valaki a vagyontárgyat, akkor már nem öröklésről beszélünk és teljesen más adózási következményei lehetnek az ügyletnek.

Szintén érdemes észben tartani, hogy osztályos egyezségnél minden örökösnek részesülnie kell a hagyatékból. Ha például az örökhagyó két gyermeke úgy egyezik meg, hogy a hagyatéki vagyont képező ingatlant teljes egészében egyikük kapja meg, a másik pedig semmit nem örököl, akkor ez azt jelenti, hogy a semmit sem öröklő gyermek az ingatlanból ráeső 1/2 tulajdoni illetőséget testvérének ajándékozta.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.