Hogyan ajándékozhat az örökhagyó?

0

A végintézkedés leggyakoribb formája a végrendelet, amelyben az örökhagyó egyoldalú nyilatkozatával rendelkezik halála esetére. Vannak a végintézkedésnek nem egyoldalú, hanem szerződéses formái is, amelyek egyike a halál esetére szóló ajándékozás. Mit kell tudni a halál esetére szóló ajándékozásról? Miként adózik a megajándékozott?

A halál esetére szóló ajándékozás

Halál esetére szóló ajándékozásról beszélünk, ha az ajándékozó azzal a feltétellel ajándékozza el valamely vagyontárgyát, hogy a megajándékozott őt túléli. Ebben az esetben tehát egyben az ajándékozás egy sajátos formájáról beszélünk. Olyan ajándékozásról van szó, amely a benne foglalt feltétel bekövetkezte esetén egyben végintézkedésnek is minősül, és az ajándékozó egyben örökhagyó is lesz.

A halál esetére szóló ajándékozás akkor teljesül, ha az ajándékozó (az örökhagyó) a megajándékozottat megelőzően meghal. Ebben az esetben az ajándék átszáll a megajándékozottra. Értelemszerűen nem teljesülhet a szerződés, ha a megajándékozott az ajándékozót megelőzően, vagy vele egy időben hal meg.

Servantes Könyvelőprogram

A szerződés formája

A halál esetére szóló ajándékozásra vonatkozó szerződést – mivel kétoldalú ügyletről van szó – mind az ajándékozónak, mind a megajándékozottnak alá kell írnia. A szerződés akkor érvényes, ha azt közjegyző előtt kötik, vagy megfelel az írásbeli magánvégrendelet feltételeinek, azzal a kivétellel, hogy két tanú közreműködése mindenképpen szükséges. Így, ha a halál esetére szóló ajándékozásra vonatkozó szerződést akár az ajándékozó saját kezével írja, akár géppel, két tanú aláírása szükséges. Ha több külön oldalból áll a szerződés, akkor az oldalakat folyamatos sorszámozással kell ellátni, és feleknek, valamint a tanúknak minden oldalt alá kell írniuk. Természetesen a szerződés keltének is ki kell derülnie az okiratból.

A halál esetére szóló ajándékozás adózása

Felmerülhet a kérdés, hogy a halál esetére szóló ajándékozás az öröklés vagy az ajándékozás szabályai szerint adózik-e? A kérdésre az Illetéktörvény adja meg a választ, amely szerint a halál esetére szóló ajándékozás öröklési illeték tárgya. Az öröklési illeték mértéke az örökség tiszta értékének 18%-a, lakástulajdon esetén 9%-a. Természetesen ebben az esetben is érvényesülnek az öröklési illeték alóli mentességek. Így például mentes az öröklési illeték alól a halál esetére szóló ajándékozás is, ha az örökhagyó egyenesági rokona vagy házastársa a megajándékozott. Ugyanígy fennáll a mentesség, ha az ingó ajándék értéke nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.