Kötelező-e a titoktartás a munkaviszony megszűnése után?

0

A munkavállalók a munkaviszony fennállása alatt számos információhoz jutnak a munkáltatóval és annak működésével kapcsolatban. A munkaviszony kapcsán megtudott információk jelentős része üzleti titkot is jelenthet. Ha a munkaviszony megszűnik, felmerülhet a kérdés, hogy a munkaviszony kapcsán tudomására jutott információkkal a volt dolgozónak hogyan kell bánnia. Miként terheli a titoktartás a munkavállalókat?

Szigorú szabályok a munkaviszony alatt

A munkaviszony fennállása alatt a dolgozó magatartását több tilalom is korlátozza. Munkaviszonya fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ebből nem csak egyszerűen a munkáltató üzleti titkainak megtartása következik a dolgozó számára, hanem például az is, hogy a munkáltató engedélye nélkül saját maga sem kezdhet konkurens tevékenységbe és a munkáltató versenytársánál sem létesíthet másik munkaviszonyt vagy hasonló jogviszonyt (pl. megbízás).

A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!

Üzleti titok megőrzése a munkaviszony után

A munkavállaló köteles arra, hogy a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizze. Ez a kötelezettség nem csupán a munkaviszonya alatt terheli, hanem a munkaviszony megszűnését követően is, mégpedig korlátlan ideig és ellenszolgáltatás nélkül. Üzleti titok a munkáltató gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása a munkáltató jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Az ilyen tények, adatok, akkor képeznek üzleti titkot, ha nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet folytatók számára nem könnyen hozzáférhetőek. További feltétel, hogy az adat akkor üzleti titok, ha a megőrzés érdekében a munkáltató a szükséges intézkedéseket megtette. Így például közölte a munkavállalókkal, hogy az adatok üzleti titkot képeznek, illetve ha például korlátozta az adatokhoz való hozzáférést.

Mindezek alapján üzleti titkot képezhet például, egy cég ügyfélkörének listája, szerződéses állománya. Üzleti titkot sért például az a volt munkavállaló, aki a konkurens céghez megy dolgozni, és ott átadja az előző munkáltató ügyféllistáját, az ügyfelekkel kötött szerződéseinek adatait.

A volt dolgozónak nem csupán az üzleti titkot kell megőriznie, hanem a Munka Törvénykönyve szerint ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. Ha a munkavállaló a titoktartási kötelezettségét megszegi, és ezzel kárt okoz, akkor a munkáltató követelheti tőle a kár megtérítését.

Versenytilalmi megállapodás

A munkáltatók nem csupán a távozó munkavállaló törvénytiszteletében bízhatnak, hanem megpróbálhatják az üzleti és egyéb titkaikhoz való érdekeiket más módon is védeni. Ennek gyakori eszköze a munkavállalóval kötött versenytilalmi megállapodás, amellyel kizárhatják, hogy a munkavállaló a munkaviszony megszűnése után versenytársnak számító munkaadónál helyezkedjen el. Ez egyben az üzleti titkok kiszolgáltatásának lehetőségét is csökkenti. Versenytilalmi megállapodás legfeljebb két éves időtartamra köthető, és cserébe a munkavállalónak természetesen arányos ellenszolgáltatásban kell részesülnie.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.