Tudtad, hogy a titoktartás mindenkinek jogi kötelezettsége?

0

Életünk tele van titkokkal. Tudom, most azt gondolod, hogy neked bizony nincs semmi rejtegetni valód, és ez minden bizonnyal így is van. Ám ettől még akár naponta juthat tudomásodra olyan titok, amit nem oszthatsz meg bárkivel. A titoktartás nemcsak az ügyvédek kötelezettsége, hanem nagy valószínűséggel a tied is. Ráadásul nem mentség, hogy nem tudtál a titoktartási kötelezettségről. Mire figyelj a titoktartással kapcsolatban?

A titoktartást már gyerekkorban megtanuljuk?

A titoktartás igen hamar az életünk részévé válik. Gondolj csak arra, amikor apa az ebéd előtti csokizás után cinkos mosollyal az arcán odasúgta, hogy „ezt ne mondjuk el anyának, maradjon a mi titkunk”. Vagy mikor a legjobb ovis barátod komoly képpel közölte a homokozóban ülve, hogy „Ez titok”. Netán a testvéreddel akartatok eltitkolni valami „turpisságot” a szülők elől. A titkok létezésével és megőrzésével már gyerekként találkozunk. Persze a titoktartás a legtöbb esetben nem tart sokáig, hiszen azok a „hatalmas titkok” előbb-utóbb valahogy napvilágot látnak. Ami gyerekkorban nem is baj, hiszen az őszinteség nagy erény, és a problémák eltitkolása sem a legjobb út a megoldásukhoz.

Milyen titkok léteznek?

Mondhatnánk, hogy annyiféle titok létezhez, mint csillag az égen. Ez persze így nem elég pontos, ezzel még nem igen tudunk mit kezdeni.

Létezik például üzleti titok, magántitok, levéltitok, gyónási titok, orvosi titok, banktitok, adótitok vagy a rendőröket is köti titoktartás stb.

Egy külön könyvet is megtölthetnénk az összes lehetséges titokfajta részletes ismertetésével. Persze nem kell minden lehetséges titokról tudnunk. Bizonyos titokfajták meghatározott foglalkozáshoz köthetők. Így például, ha nem vagy titkosügynök, ügyvéd, orvos vagy rendőr, akkor az őket érintő titoktartás neked nem jelent kötelezettséget. Ám még ekkor is van olyan titok, amit neked is meg kell őrizned. Mindjárt meg is nézzük, hogy mi az, ami szinte mindenkit érint.

Néhány titoktartás, ami számodra is előnyös

A titoktartási kötelezettség a jogban sok helyen megjelenik. Vannak olyan foglalkozások, aminél széles körben ismert a titkok megőrzésének kötelezettsége. Ezek számodra is előnyt jelentenek, ha a te titkaidról van szó.

Itt van mindjárt elsőként az ügyvédi titoktartás. Ki ne hallott volna már róla, hogy az ügyvédek kötelesek megőrizni azokat az információkat, melyeket az ügyfelek bizalmasan osztanak meg velük. „Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.” – mondja ki a törvény. Az ügyvédi titoktartás szigorú szabályokhoz kötött, kissé túlozva ugyan, de egy ügyvéd még álmában sem mindegy, hogy mit beszél.

Titoktartás köti az orvosokat is. Az egészségügyről szóló törvény az orvosi titok körében előírja, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek, tehát nemcsak az orvosok, a beteg ellátása során tudomásukra jutott információkat csak az arra jogosultakkal közölhetik.

Titoktartásra a banki dolgozók is kötelesek, hiszen a banktitok védelme mindenkit megillet, aki valamilyen szolgáltatást akar vagy vesz igénybe a pénzintézettől. Igen, jól látod, már akkor is megillet a védelem, ha szolgáltatás igénybevétele céljából lépsz kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást végül nem veszed igénybe. Például, ha hitelt akarsz felvenni, amihez elég sok adatot megadsz, ám végül nem kerül sor a szerződéskötésre. Banktitoknak minősül minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

A magántitok és levéltitok mindenkit kötelez

A Polgári Törvénykönyvben találjuk meg a magántitok védelméről szóló rendelkezéseket. „A magántitok megsértését jelenti különösen a magántitok jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy illetéktelen személlyel való közlése.” A magántitokról egy külön cikkben már részletesen írtam, így most nem térek ki arra, hogy mi is tartozhat a magántitok körébe és milyen következményei lehetnek, ha azt megsértik. A cikket itt tudod elolvasni.

A levéltitok megsértése bűncselekménynek számít. De mire is figyelj?

Levéltitkot sért az, aki

„a) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, illetve

b) elektronikus hírközlő hálózat – ideértve az információs rendszert is – útján másnak továbbított közleményt kifürkész.”

Lefordítva: másnak szóló levelet, csomagot, zárt borítékot, e-mailt, messenger üzenetet, sms-t stb. nem csak nem illik, de nem is jogszerű illetéktelenül felbontani, megszerezni, illetéktelen személynek továbbítani.

Titoktartás a munkában

Egy másik nagy terület, ami a titoktartással is kapcsolatos, az bizony a munka. Nemcsak bizonyos foglalkozást űzők esetén van titoktartási kötelezettség, ahogy azt már láthattad az ügyvédnél, orvosnál vagy bankárnál.

A Munka Törvénykönyve titoktartási kötelezettséget ír elő mindenkinek. Kimondja, hogy „A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.”

Titoktartás az üzleti életben

Mondhatnád, hogy mivel te nem vagy munkavállaló, így rád biztosan nem vonatkozik titoktartási kötelezettség a tevékenységeddel kapcsolatban. Ám ez, nem lenne igaz. Ugyanis ott van az üzleti titok.

Az üzleti titok védelméről ma már külön törvény szól.

„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.”

Az üzleti titkot tilos jogosulatlanul megszerezni, felfedni vagy hasznosítani.

Vagyis titokkal a gazdasági tevékenység végzése során is könnyen találkozhatunk. Az üzleti titok tudnivalóit szintén egy külön cikkben találod meg részletesebben. Nem árt, ha képben vagy vele, mert bizony az üzleti titkot sem érdemes megsérteni. A részleteket itt olvashatod.

Mindannyian titkok őrzői vagyunk?

A fentiekből már egész jól kirajzolódik, hogy bizony nehezen találnák olyan embert, akinek ne lenne valamilyen titoktartási kötelezettsége. Pedig épp csak belekóstoltunk a titkok, a titoktartás jogi tudnivalóiba. A téma hatalmas, csakúgy, mint a megőrzendő titkok mennyisége. A lényeg, hogy figyeljünk arra, hogy mikor, kivel, mit osztunk meg. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyünk őszinték és becsületesek, és mindig mindent titkoljunk el. A titoktartás nem egyenlő azzal, hogy valamit eltitkolunk vagy elrejtünk. A titoktartás arról szól, hogy egy adott információ mindig csak a megfelelő személyekhez jusson el. Éppen ezért, a különböző titkok esetén megtalálhatók azok a szabályok is, hogy szükség esetén azokat mikor, kivel és hogyan lehet megosztani, vagyis milyen esetekre nem terjed ki a titoktartási kötelezettség.

A cikk szerzője: Dr. Kocsis Ildikó, ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vedd figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak.
ÉRTHETŐ JOG – A jogról könnyedén
www.erthetojog.hu
További hírekért, érdekességekért, kiadványokért látogasd meg az erthetojog.hu oldalt.
Hasznos tippekért, tanácsokért kövess bennünket itt is:
Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube
Ha tetszik az ÉRTHETŐ JOG, örömmel vesszük, ha ezt megosztod velünk.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.