Beépíthető-e a bérbe a versenytilalmi megállapodás?

0

A munkáltatók gyakran élnek azzal a lehetőséggel, hogy versenytilalmi megállapodást kössenek a munkavállalókkal annak elkerülésére, hogy a munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló ne menjen el a konkurenciához dolgozni. A versenytilalom ellenértékét többféle módon határozhatja meg a munkáltató. Van-e arra lehetőség, hogy az ellenértéket a munkáltató az alapbérbe építse be?

Mi a versenytilalmi megállapodás?

A versenytilalmi megállapodásban a munkáltató és a munkavállaló abban állapodnak meg, hogy a munkaviszony megszűnését követően a munkavállaló nem tesz olyat, ami a munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti. A felek a megállapodásban pontosabban is meghatározhatják, hogy mi tartozik a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése körébe. Ez alatt alapvetően az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató – tehát versenytárs – munkáltatónál való munkavállalást, vagy más tevékenységet (pl. megbízás) kell érteni. Ide tartozik még a munkavállaló által indított saját vállalkozás is, tehát ha maga folytatna konkurens tevékenységet.

A Munka Törvénykönyve megszabja a megállapodás maximális időtartamát, amely 2 év. Így legfeljebb a munkaviszony megszűnésétől számított 2 évre vonatkozóan korlátozhatják a volt dolgozó versenytevékenységét.

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!

A versenytilalmi megállapodás ellenértéke

A versenytilalmi megállapodásért a munkáltató köteles ellentételezést fizetni. Az összegnek arányban kell állnia a megállapodásban vállalt korlátozás mértékével, hiszen a versenytilalom ideje alatt a munkavállaló elhelyezkedését jelentősen megnehezíti a megállapodásban vállalt kötelezettség. Ha az ellenérték aránytalanul kevés, az a megállapodás érvénytelenségéhez vezethet, amely esetben a volt dolgozót a versenytilalom nem köti.

A törvény garanciális jelleggel meghatározza az ellenérték legkisebb mértékét, amely nem lehet kevesebb, mint a versenytilalmi korlátozással érintett időszakra számított alapbér harmada.

Alapbérbe épített versenytilalom?

A versenytilalmi megállapodás ellenértékét a felek sokféleképpen meghatározhatják. Például lehet egy előre meghatározott összeg, vagy százalékosan megállapított összeg. A kifizetésre is sokféleképpen kerülhet sor, így az ellenérték kifizethető akár a megállapodás megkötésekor, akár a munkaviszony megszűnésekor, vagy akár a munkaviszony alatt, több részletben.

Több munkáltató próbálkozott azzal korábban, hogy a dolgozó alapbérébe építette meg a versenytilalmi ellenértéket. Ilyenkor az ellenértéket úgy határozták meg, hogy a munkaszerződésben leírták, hogy a személyi alapbér meghatározott része, egyben a versenytilalmi megállapodás ellenértékét is jelenti. Azonban az ellenérték alapbére építése ilyen módon nem jogszerű. Az alapbért ugyanis a dolgozó a munkavégzésért kapja, a versenytilalmi értéket viszont teljesen más okból, ezért az alapbér nem jelentheti egyszerre mindkettőt. Ha tehát az alapbérbe építik a versenytilalmi ellenértéket, akkor a dolgozó voltaképpen nem részesül ellentételezésben, így a versenytilalmi megállapodás sem kötelezi őt.

Ez nem jelenti azt, hogy a versenytilalmi ellenérték meghatározásához ne lehetne a személyi alapbért alapul venni, például az alapbér bizonyos százaléka alapján meghatározni. Azonban az ellenértéket az alapbértől elkülönülten kell kezelni, és nem az alapbér részeként. Például nem szabályos, ha a felek abban állapodnak meg, hogy a dolgozó alapbére 300.000,-Ft, amely magában foglalja a 100.000,-Ft versenytilalmi ellenértéket. De például az már szabályos, hogy a dolgozó alapbére 200.000,-Ft és emellett a versenytilalmi megállapodás ellenértékeként havi 70.000,-Ft-ot kap.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.