Az egyéni vállalkozó alapnyilvántartásai

0

Amennyiben az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásiról hallunk, előfordulhat az is, hogy a kettős könyvvitel, mint opció jut eszünkbe.

Na de nézzük meg mit is mond erről az Szja törvény!

A törvény értelmében az alapnyilvántartások közé tartozik

 1. a naplófőkönyv,
 2. a pénztárkönyv,
 3. a bevételi és költségnyilvántartás, valamint
 4. a bevételi nyilvántartás, továbbá
 5. az értékesítési betétlap.

A magánszemély egyéni vállalkozói tevékenysége, őstermelői tevékenysége, más önálló tevékenysége és nem önálló tevékenysége tekintetében külön-külön (választása szerint a négy tevékenység esetében akár eltérő típusú) alapnyilvántartást vezet.

Tételes költségelszámolás esetén a más önálló tevékenységre vonatkozó alapnyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az önálló tevékenységből származó jövedelem tevékenységenként megállapítható legyen.

Az alapnyilvántartás típusát a magánszemély adóévenként határozza meg, és e választását az adóévben saját elhatározásból később sem változtathatja meg.

Ha a magánszemély e törvény rendelkezései szerint az adóév során veszíti el az általa választott alapnyilvántartás vezetésének a jogát, akkor a változás napját megelőző nappal köteles az addig vezetett alapnyilvántartást lezárni, és a lezárt alapnyilvántartásban összesített adatokat az új alapnyilvántartásba nyitó adatként bejegyezni.

E rendelkezés nem mentesíti a magánszemélyt a lezárt nyilvántartással és az azt alátámasztó bizonylatokkal összefüggő megőrzési kötelezettsége teljesítése alól.

Az alapnyilvántartást az adó, az adóelőleg megállapítására előírt időszakonként az alapnyilvántartás egyes adatsorainak összesítésével le kell zárni.

Most nézzük meg sorban a nyilvántartások fajtáit!

Naplófőkönyv

Az alapnyilvántartás vezetésére kötelezett magánszemély e kötelezettségét (választása szerint, bármely más alapnyilvántartás helyett) naplófőkönyv vezetésével is teljesítheti.

Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő köteles a naplófőkönyvet úgy vezetni, hogy annak alapján minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével, illetve őstermelői tevékenységével kapcsolatban pénzbevételt vagy -kiadást eredményező gazdasági esemény (így különösen értékesítés, beszerzés, hitelfelvétel, kölcsönnyújtás, vállalkozói kivét felvétele) zárt rendszerben nyomon követhető legyen.

E rendelkezés alkalmazásában a pénzbevétellel esik egy tekintet alá a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás ellenértéke akkor is, ha teljesítése egészben vagy részben nem pénzben (hanem például csere, beszámítás révén) történt.

A naplófőkönyv tartalmát a számvitelről szóló törvénynek az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozókra irányadó rendelkezései szerint kell megállapítani.

A pénztárkönyv

Az alapnyilvántartás vezetésére kötelezett magánszemély e kötelezettségét pénztárkönyv vezetésével teljesíti, ha más alapnyilvántartás vezetését nem választhatja, vagy a más alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó választási jogával nem élt.

Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő köteles a pénztárkönyvet úgy vezetni, hogy annak alapján (a kiegészítő nyilvántartásokat is figyelembe véve) minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével, illetve őstermelői tevékenységével kapcsolatban pénzbevételt vagy kiadást eredményező gazdasági esemény (így különösen értékesítés, beszerzés, hitelfelvétel, kölcsönnyújtás, vállalkozói kivét felvétele) zárt rendszerben nyomon követhető legyen. E rendelkezés alkalmazásában a pénzbevétellel esik egy tekintet alá a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás ellenértéke akkor is, ha teljesítése egészben vagy részben nem pénzben (hanem például csere, beszámítás révén) történt.

Milyen adatokat kell tartalmaznia a pénztárkönyvnek?
A pénztárkönyv legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) sorszám;
b) a gazdasági esemény időpontja;
c) a bizonylat sorszáma;
d) a gazdasági esemény rövid leírása (így különösen ellenérték, anyagbeszerzés, tárgyi eszköz beszerzése, nyújtott vagy kapott kölcsön);
e) bevételek, ezen belül külön feltüntetve
ea) az adóköteles bevételeket,
eb) a fizetendő általános forgalmi adót,
ec) a jövedelem kiszámításánál figyelembe nem veendő bevételek;
f) kiadások, ezen belül külön feltüntetve
fa) a költségként elszámolható kiadásokat a következő bontásban

 • anyag- és árubeszerzés,
 • a közvetített szolgáltatások értéke,
 • az alkalmazottak bére és közterhei,
 • vállalkozói kivét (csak a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó esetében),
 • egyéb költségként elszámolható kiadás;

fb) a költségként el nem számolható kiadásokat a következő bontásban

 • beruházási költség,
 • a levonható általános forgalmi adó,
 • egyéb, költségként el nem számolható kiadás.

A bevételi és költségnyilvántartás

Milyen esetekben vezethető ez a nyilvántartási forma?
A magánszemély az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét (választása szerint) bevételi és költségnyilvántartás vezetésével teljesítheti, ha az adóévben

a) az általános forgalmi levonására nem jogosult, vagy e jogát nem érvényesíti, valamint
b) a helyi iparűzési adó alanyaként állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén egyszerűsítve határozza meg az adó alapját.

A magánszemély a bevételi és költségnyilvántartásban kizárólag az adóköteles bevételeket és a költségként elszámolható kiadásokat rögzíti.

Milyen adatokat kell tartalmaznia a bevételi és költségnyilvántartásnak?
A bevételi és költségnyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) sorszám;
b) a gazdasági esemény időpontja;
c) a bizonylat sorszáma;
d) a gazdasági esemény rövid leírása (így különösen ellenérték, anyagbeszerzés);
e) a kifizető neve (elnevezése) és adószáma (e rendelkezést az egyéni vállalkozó nem köteles alkalmazni);
f) a bevétel összege;
g) a bevételből levont adóelőleg;
h) a költség összege;
i) a jövedelem.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

A bevételi nyilvántartás

Milyen esetben választható a bevételi nyilvántartás?
A magánszemély az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét (választása szerint) bevételi nyilvántartás vezetésével teljesítheti, ha az adóévben

a) tételes költségelszámolást (egyéni vállalkozóként vállalkozói jövedelem szerinti adózást) nem alkalmaz, valamint
b) az általános forgalmi levonására nem jogosult, vagy e jogát nem érvényesíti, továbbá
c) a helyi iparűzési adó alanyaként állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén egyszerűsítve határozza meg az adó alapját.

Milyen adatokat kell tartalmaznia a bevételi nyilvántartásnak?
A bevételi nyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) sorszám;
b) a bevétel megszerzésének időpontja;
c) a bizonylat sorszáma;
d) a kifizető neve (elnevezése) és adószáma (e rendelkezést az egyéni vállalkozó nem köteles alkalmazni);
e) a bevétel összege;
f) a bevételből levont adóelőleg;
g) a jövedelem.

Az értékesítési betétlap

A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenysége ellenértékeként megszerzett bevétele tekintetében az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét (választása szerint) értékesítési betétlap vezetésével teljesítheti, ha az adóévben egyébként bevételi nyilvántartás vezetésére lenne jogosult.

Milyen adatokat kell tartalmaznia az értékesítési betétlapnak?
Az értékesítési betétlap legalább a következő adatokat tartalmazza:

 1. Az értékesítési betétlap sorszáma
 2. Értékesített őstermelői termék/nyújtott szolgáltatás:
 • az adásvétel dátuma
 • az összeg forintban
 • a vásárlást igazoló bizonylat száma
 1. A kiegészítő tevékenységből származó összes bevétel forintban
 2. A méhészeti termékek értékesítéséből származó összes bevétel forintban
 3. Adott adóévre vonatkozó összes bevétel forintban
 4. A mezőgazdasági őstermelő aláírása

A mezőgazdasági őstermelő negyedévenként, a negyedév utolsó napjára összesíti minden olyan, a negyedévben megszerzett őstermelői tevékenységből származó bevételét, amely nem kifizetőtől származik, vagy amelynek kifizetésekor (juttatásakor) nyilatkozott a kifizető részére, hogy a bevételt maga jegyzi be az értékesítési betétlapra. Az értékesítési betétlapra az így összesített bevételt kell a negyedév utolsó napjára bejegyezni. A mezőgazdasági őstermelő az elszámolásnál készített feljegyzést az őstermelői igazolvány mellékleteként a bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályok szerint megőrzi.

Cikkünk elolvasásával megállapíthatjuk, hogy azok, akik ritkán vagy ritkábban találkoznak egyéni vállalkozók könyvelésével, nem árt tisztában lenniük azzal, hogy milyen nyilvántartást kell vezetniük és hogy a kettős könyvvitel erre a célra nem éppen a legszerencsésebb választás.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Okos Armada könyvelőprogram

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.