Egyéni vállalkozás kikötései: Erre figyelj!

0

Egy magánszemély a saját neve alatt többféle módon folytathat gazdasági tevékenységet. A magánszemélyek vállalkozási tevékenységének egyik legelterjedtebb formája az egyéni vállalkozás. Az egyéni vállalkozás a társas vállalkozásokhoz képest egy egyszerűbb működési formát jelent, de ebben az esetben is érdemes tisztában lenni e vállalkozási formára vonatkozó alapvető szabályokkal. Ki és hogyan lehet egyéni vállalkozó? Milyen az egyéni vállalkozó felelőssége?

Ki működhet egyéni vállalkozás keretében?

Egyéni vállalkozó kizárólag természetes személy, azaz ember lehet. Az egyéni vállalkozó olyan természetes személy, aki saját neve alatt folytat üzletszerű gazdasági tevékenységet. Egyéni vállalkozást tehát nem lehet például gazdasági társaságban folytatni, mivel akkor nem a vállalkozó saját neve alatti tevékenységről beszélünk, hanem a cég tevékenységéről. Üzletszerűnek számít minden olyan gazdasági tevékenység, amelyet valaki rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalása mellett folytat.

Magyarországon főszabály szerint egyéni vállalkozó lehet

 • bármely nagykorú magyar állampolgár,
 • olyan nem magyar állampolgár, aki az Európai Unió valamely tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely államának (pl. Norvégia) állampolgára, avagy nemzetközi egyezmény alapján az EGT államok állampolgáraival azonos a jogállása,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló olyan személy, aki nem tartozik a fenti kategóriákba (pl. EGT állampolgár házastársa),
 • olyan harmadik országbeli személy, aki jogszerűen tartózkodik Magyarországon. Például bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, vagy keresőtevékenység folytatása céljából, ill. tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy.
Okos Armada könyvelőprogram

Az egyéni vállalkozóvá válásnak vannak jogszabályi korlátai is:

 • Nem lehet egyéni vállalkozó, aki kiskorú.
 • Nem lehet egyéni vállalkozása annak a személynek sem, akit a törvényben felsorolt bűncselekmények valamelyike miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek. Ilyen bűncselekmény például a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények, gazdasági bűncselekmények, vagyon elleni bűncselekmények.
 • Nem lehet egyéni vállalkozó az sem, akit valamely szándékos bűncselekmény miatt jogerősen 1 évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek. A bűncselekmény elkövetése következtében fennálló kizárás akkor szűnik meg, amikor az érintett az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mentesül.
 • Az egyéni vállalkozás egyik legfontosabb korlátja, hogy nem lehet egyéni vállalkozó, aki gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja (pl. bt. beltag, kkt. tag) vagy egyéni cég tagja.

Léteznek olyan tevékenységek, amelynek egyéni vállalkozás keretében történő folytatását törvény zárja ki. Ilyen például:

 • a mezőgazdasági őstermelői,
 • a magán-állatorvosi,
 • ügyvédi,
 • közjegyzői,
 • egyéni szabadalmi ügyvivői,
 • önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

Az egyéni vállalkozás megkezdése

Az egyéni vállalkozás megkezdéséhez nem szükséges külön engedély. Az egyéni vállalkozói tevékenység ugyanis nem engedélyhez, hanem csak bejelentéshez kötött. Az egyéni vállalkozás megkezdésére irányuló szándék bejelentését bármely kormányhivatalnál díj- és illetékmentesen el lehet intézni. A bejelentés személyesen vagy ügyfélkapu használatával is megtehető. Egy személynek egyidejűleg csak egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Az egyéni vállalkozás folytatásának ma már nem feltétele az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása sem. Az igazolványt a vállalkozó kérésére a hatóság külön kiállítja, amelynek már díj- és illetékvonzata van.

Amennyiben az egyéni vállalkozó hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenységet kíván végezni, akkor e tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Képesítéshez kötött tevékenységet akkor folytathat az egyéni vállalkozó, ha

 • a képesítési követelményeknek megfelel, illetve rendszerint
 • a képesítési követelményeknek ő maga nem felel meg, de az érintett tevékenység folytatásában személyesen közreműködik a vállalkozó által határozatlan időre foglalkoztatott olyan személy, aki rendelkezik az előírt képesítéssel.

Az egyéni vállalkozónak rendelkeznie kell egy székhellyel. Az általa végzett gazdasági tevékenységet a székhelyen kívül is végezheti egy vagy több telephelyen vagy fióktelepen. Gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” (e.v.) megjelölést és a nyilvántartási számát minden esetben köteles feltüntetni.

Az egyéni vállalkozó felelőssége

Az egyéni vállalkozás alapvető jellemzője, hogy az egyéni vállalkozás jogi szempontból nem különül el az azt létrehozó magánszemélytől. Ennek következtében az egyéni vállalkozó magánvagyona és vállalkozói vagyona sem különül el egymástól. Ez az egyik jelentős különbség a gazdasági társaságokhoz képest, amelyek esetén a társaság jogi szempontból önálló személy, amely saját elkülönült vagyonnal rendelkezik.

A fent leírtakból következik, hogy az egyéni vállalkozó minden kötelezettségéért, tartozásáért a teljes vagyonával, korlátlanul felel, beleértve a vállalkozás működtetésébe egyébként be nem vont magánvagyonát is.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Használjon okos bérprogramot!
Megosztás

About Author

Comments are closed.