Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása

0

A Magyar Közlöny 128. számában található az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása. Nézzük meg, hogy mely pontokon változott a törvény.

Új szabályozás

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (Áfa tv.) 17. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben említett jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni e törvény alkalmazásában:]

d) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság – egyéni cég vagy korlátolt felelősségű társaság alapítására tekintettel történő – megszűnését, valamint egyéni cégnek az Evectv. szerinti átalakulását a jogutódlással érintett vagyonelemek tekintetében,

Régi szabályozás

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság – egyéni cég alapítására tekintettel történő – megszűnését, valamint egyéni cégnek az Evtv. szerinti átalakulását,

Új szabályozás

Az Áfa tv. 17. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben említett jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni e törvény alkalmazásában:]

j) egyházi jogi személynek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti átalakulását, jogutódlással történő megszűnését vagy fenntartójának megváltozását.

Új szabályozás

Az Áfa tv. 18. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli) c) azt a volt egyéni vállalkozót, akinek egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsága egyéni cég vagy korlátolt felelősségű társaság alapítására tekintettel megszűnt,

Régi szabályozás

c) azt a volt egyéni vállalkozót, akinek (amelynek) egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsága egyéni cég alapítására tekintettel megszűnt,

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.