Távmunka vagy home office? 2023-tól az adómentesen adható költségtérítés is emelkedhet.

0

A Munka Törvénykönyvében hivatalosan 2022. június 1-től már olvashatunk a távmunkáról, így az azelőtti vírushelyzettel szorosan összefüggő Kormányrendeletben foglaltakat felváltotta a törvényi szabályozás.

Innentől már a halvány értelmezési különbség a home office és a távmunka között is megszűnt létezni.

Most nézzük meg először azt, hogy a Munka Törvénykönyve hogyan nyilatkozik a távmunkáról!

 • Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.
 • A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.
 • Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során:
  • a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
  • a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
  • a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, és
  • a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.
 • Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.
 • A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.
 • A munkaszerződés létrejöttekor, illetve annak változása esetén a munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalót a távmunkavégzésre irányuló foglalkoztatás lehetőségéről.

Amennyiben már tisztázódott, hogy távmunkában történik a foglalkoztatás, nézzük most meg az adható költségtérítéseket!

Na de, milyen típusú költségtérítés adható a dolgozóinknak?

Létezik:

 1. adókötelesen adható költségtérítés
 2. adómentesen adható költségtérítés

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Most ismerkedjünk meg először az adóköteles költségtérítéssel!

A Munka Törvénykönyvének a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésben foglaltak szerint távmunkát végző munkavállalót a távmunkavégzéssel összefüggésben terhelő költség(ek) megtérítése érdekében a munkáltató által kifizetett bevétellel szemben a munkavállaló a következő, igazolt kiadás(ok) alapján számolhat el költséget (Szja törvény):

 • a távmunkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 200 ezer forintot meg nem haladó kiadás,
 • a távmunkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 200 ezer forintot meghaladó kiadás esetében 33 százalékos leírási kulcs alkalmazásával értékcsökkenési leírás címén megállapított összeg
 • az internethasználat díja (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díjat),
 • a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja azzal, hogy ha a lakás és a munkavégzési hely műszakilag nem elkülönített, akkor e kiadás(oka)t a távmunkavégzéssel arányosan, az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő, m2, m3 stb.) alapulvételével lehet figyelembe venni

És most ismerkedjünk meg az adómentesen adható költségtérítéssel!

Mennyi is az adómentes költségtérítés mértéke 2022-ben?

Mint sok más adó, illetve kedvezmény is, így a távmunkában az adómentes költségtérítés is igazodik a mindenkor hatályos minimálbérhez, ami 2022-ben ugye bruttó 200.000 forint.

Ennek 10%-a adómentesen adható költségtérítés jogcímen a távmunkában dolgozó munkavállalóinknak, azaz havonta 20.000 Ft. Ez az összeg a 2023-as évtől érvényben lévő minimálbér emelkedésével valószínűleg arányosan nőni fog, hiszen a Munka Törvénykönyvében azt olvashatjuk, hogy havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg az, ami adómentesen adható ilyen esetben.

Melyek a legalapvetőbb feltételei az adómentes költségelszámolásnak?

A költségelszámolás kritériuma az, hogy:

 • a költségtérítésről a munkáltató és a munkavállaló előzetesen megállapodjon, vagyis ne felejtsük el mindezt írásba rögzíteni, valamint
 • a munkavállaló a távmunkavégzés után a tárgyhónapban ne számoljon el bizonyos, az Szja törvényben nevesített költséget, például internethasználatot, a munkavégzés helyének bérleti díját, rezsijét.

Nekünk munkáltatóknak azon kívül, hogy biztosítanunk kell cégünk gazdaságos működését, arra is figyelemmel kell lennünk, hogy munkavállalóink elégedettek legyenek munkájukkal és ezért kapott fizetésükkel is. Ha adómentes juttatásról van szó, mindig felcsillan a szemünk, hiszen különböző adóterheket tudunk megspórolni ezek igénybevételével. Így, ha már törvényileg is van rá lehetőség, éljünk ezzel a költségtérítési jogcímmel. Nem csak vállalkozásunk működésére járhat veszéllyel ez a mostani kialakult gazdasági helyzet, hanem a rezsiemelkedés, valamint az infláció miatt több munkavállalónk is küzdhet anyagi problémával.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.