Mit érdemes tudni a távmunkáról?

0

A munkavállaló az esetek nagy többségében a munkáltató telephelyén végzi munkáját. Azonban létezik olyan foglalkoztatási forma is, amikor a dolgozó nem a munkáltató telephelyén, hanem tipikusan otthonról vagy más, a munkáltató telephelyétől eltérő helyen tevékenykedik. Magyarországon még kevéssé elterjedt a távmunkavégzés, azonban érdemes megismerkedni az alapvető jellemzőivel. Miben tér el a hagyományos munkaviszonytól? Milyen jellemző sajátosságai vannak?

Mi a távmunka?

Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen folytatott olyan rendszeres munkavégzés, amit számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják. Ez a leggyakrabban a munkavállaló saját lakásán való munkavégzést jelenti, de csak azok az esetek tartoznak ide, ahol a munkát számítástechnikai eszközzel végzik. Nem keverendő össze a távmunka az átirányítás eseteivel, amikor például a munkavállaló a munkáltató utasítására átmenetileg más munkahelyen végez munkát.

A távmunka sajátos jellege indokolja, hogy a munkavállaló jogait fokozottan kell biztosítani a munkaviszony során.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Többlet tájékoztatás a munkavállalónak

Természetesen a távmunka esetén is munkaszerződés szükséges a munkaviszony létrehozásához. A munkáltatónak a munkaviszony kezdetén a távmunkát végzőt is ugyanúgy tájékoztatnia kell, mint a többi dolgozót, így őt is tájékoztatni kell a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkaköri feladatokról, a szabadság alapvető szabályairól és így tovább. Távmunkavégzés esetén a dolgozó munkarendje rendszerint kötetlen, azonban ettől eltérően is meg lehet állapodni.

A szokásos tájékoztatáson túl távmunka esetén a munkáltatónak tájékoztatnia kell a dolgozót a munkáltató általi ellenőrzés szabályairól, a számítástechnikai eszköz használata korlátozásának szabályairól, valamint arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik. Ezek nyilvánvalóan mind olyan többlet információk, amelyek a távmunka sajátosságaiból adódnak.

A távmunkát végző is a munkáltatói szervezet része, ezért nem zárható ki sem a munkáltató területéről, sem pedig abból, hogy a többi munkavállalóval kapcsolatot tartson. Ezért a munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

Utasítási jog, ellenőrzés

A távmunkavégzés önálló, ill. telephelyen kívüli jellegéből adódik, hogy a munkáltató utasítási joga alapesetben kevésbé szigorú. A munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Azonban a felek ettől eltérően is megállapodhatnak. A munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a dolgozó kizárólag a munkavégzéshez használhatja.

A távmunka jellegéből adódik a munka ellenőrzésének eltérő szabályozása. A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba. Amennyiben előírta, hogy az eszköz csak munkavégzésre használható, akkor e korlátozás ellenőrzéséhez szükséges mértékig egyéb adatokat is megismerhet a munkáltató. Így például ellenőrizheti, hogy a munkavállaló használta-e filmek letöltésére a számítógépet.

Rendszerint a munkáltató az, aki megállapíthatja az ellenőrzés módját. A munkavégzés helyeként szolgáló ingatlanban való ellenőrzés esetén, az ellenőrzés bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot szintén a munkáltató határozhatja meg. Az ellenőrzés viszont nem jelenthet aránytalan terhet sem a munkavállaló számára, sem pedig a munkavégzés helyéül szolgáló ingatlant használó másik személy számára. Valamint természetesen be kell tartani az általános magatartási szabályokat is, így az ellenőrzés nem sértheti a munkavállaló személyhez fűződő jogait, emberi méltóságát.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!
Megosztás

About Author

Comments are closed.