Miként felel a dolgozó a részére átadott eszközökben keletkezett hiányért?

0

A munkavégzés során gyakori, hogy a munkavállaló különböző dolgokat őriz vagy kezel, legyen szó akár céges hordozható számítógépről, mobiltelefonról vagy pénzről. Ilyenkor előfordulhat, hogy e dolgok a munkavállalónál megrongálódnak, elvesznek. Milyen esetben felel a dolgozó az általa kezelt dolgokban esett kárért vagy hiányért? Hogyan tudja magát a felelősség alól mentesíteni a munkavállaló?

A megőrzésre átadott, ill. a kizárólagosan kezelt dolog

A munkavállaló úgynevezett őrzési felelőssége csak olyan dolgokkal kapcsolatban merülhet fel, amely alkalmas az elszámolásra, ill. a munkáltatónak való visszaszolgáltatásra. Ilyenek lehetnek a különböző munkaeszközök, például mobiltelefon, szerszámok, valamint a dolgozó által a munkavégzés során kezelt pénz, értékpapír, vagy más értéktárgy is. Nem terjedhet ki a megőrzési felelősség az olyan dolgokra, melyeknél az őrzés, visszaszolgáltatás e dolgok rendeltetésénél vagy természeténél fogva nem lehetséges, mint például az üzemanyag, vagy az elektromos áram.

 

Az őrzési felelősség feltételei

A munkavállaló köteles megtéríteni az olyan hiányból eredő kárt, amely a részére megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban következett be, amely dolgot állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel.

A felelősség egyik feltétele tehát, hogy a dolgozó részére megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dologról legyen szó. Erről abban az esetben beszélhetünk, ha a dolgot jegyzék vagy elismervény alapján, aláírásával igazoltan vette át a munkavállaló. Egyetlen kivétel a pénztáros, a pénzkezelő vagy értékkezelő, akit az őrzési felelősség jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

További feltétel, hogy olyan dologról lehet szó, amelyet a munkavállaló állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. A fentiek alapján például nem beszélhetünk erről a munkahelyen közösen használt munkaeszközök, berendezési, felszerelési tárgyak tekintetében.

Az őrzési felelősség azt jelenti, hogy az előbbi feltételeknek megfelelő dolgokban bekövetkezett hiány esetén a munkavállaló akkor is felel, ha a hiányért vétkesség nem terheli. Fontos, hogy ez a felelősség csak a hiány esetén ál fenn. Ha viszont nem hiány van, hanem a dolog megrongálódik, akkor a dolgozó abban az esetben felel, ha a kár bekövetkeztében vétkes volt.

 

Hogyan mentesülhet a dolgozó?

Az őrzési felelősség alól a munkavállaló úgy tud mentesülni, ha bizonyítja, hogy a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő. Azaz olyan külső oknak kellett előidéznie a hiányt, amelyre a dolgozó nem tudott kihatni. Ilyenek lehet az olyan feltételek, amelyet a dolgozó nem befolyásolhatott, például, ha a munkáltató nem gondoskodott a biztonságos őrzés feltételeiről.

 

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

A megbízható jogi képviselő

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

info@kocsis-iroda.hu

(1) 266-6621

– – – – – – – –

 

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Minden fog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.