Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

0

Előfordulhatnak olyan esetek a vállalkozásunk életében, amikor a munkavállalóink életében olyan események történnek, amikor nem tudják érdemben a munkájukat ellátni, ezért mentesülhetnek a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségük alól. Erre a Munka Törvénykönyve lehetőséget is biztosít bizonyos esetekben.

Nézzük meg, hogy melyek lehetnek ezek az esetek, mikor a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól

 • keresőképtelenség,
 • a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint
 • a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá
 • a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,
 • a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára,
 • hozzátartozója halálakor két munkanapra,
 • általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a közös megállapodásunk szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,
 • önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,
 • bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,
 • a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente legfeljebb tíz munkanapra,
 • a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá
 • munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

Ha a munkavállalónk által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra mentesíthetjük a munkavállalónkat a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.

Amennyiben a munkavállalónk örökbefogadási eljárás előkészítési szakaszában van, akkor ebben az esetben a munkavállalónk kérésének megfelelő időpontban – az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül – kell mentesítenünk. Az igénybevételről a munkavállalónknak legalább öt munkanappal korábban tájékoztatnia kell minket.

Viszont felmerülhet az a kérdés, hogy a fentebb felsorolt esetekben kell-e munkabért fizetnünk a munkavállalónk számára. A Munka Törvénykönyve azonban erre is kitér.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

A törvény alapján távolléti díj illeti meg a munkavállalónkat abban az esetben ha

 • szabadságra megy,
 • kötelező orvosi vizsgálaton tartózkodik, továbbá
 • a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,
 • a szoptató anyát,
 • hozzátartozója halálakor két munkanapra,
 • általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a közös megállapodás szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre és
 • az örökbefogadási előkészítési időszakban,
 • a kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatti felmentés idejére,
 • bíróság vagy hatóság felhívására, abban az esetben, ha tanúként hallgatják meg,
 • óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő,
 • ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, munkavégzés nélkül munkabér fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő

Ha a munkavállaló a munkaszüneti napon keresőképtelen, részére a távolléti díj hetven százaléka jár. Nem illeti meg távolléti díj, ha a keresőképtelenségére tekintettel táppénzben vagy baleseti táppénzben részesül.

Munkavállalónk keresőképtelensége esetén a betegszabadság idejére a távolléti díj hetven százaléka jár.

Láthatjuk, hogy a lombikbébi program alatt nem jár bér, továbbá az önkéntes tűzoltói szolgálat és a családi problémák miatti távolmaradás esetén sem.

Mivel munkáltatóként a munkavállalóinkkal együttműködésre vagyunk kötelesek, és kölcsönösen tájékoztatnunk kell egymást minden munkaviszonnyal kapcsolatos körülményről, ezért a munkavállalóinknak minden esetben szólniuk kell nekünk, ha a távolmaradása indokolt.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.