Megtagadható a munkavégzés másik munkakörben?

0

A munkaviszonyban gyakran találkozhatunk azzal, hogy a munkáltató olyan feladatok ellátására is utasítja a munkavállalót, amely nem tartozik a munkakörébe. Köteles a dolgozó minden esetben eleget tenni az ilyen utasításnak? Megtagadható a munkavégzés másik munkakörben?

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

A Munka Törvénykönyve lehetővé teszi a munkáltató átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztassa a munkavállalót.

Amennyiben a munkáltató utasítást ad a dolgozónak, hogy lásson el egy olyan feladatot, amely nem tartozik a munkakörébe, akkor ez nem tévesztendő össze az egyoldalú munkaszerződés módosítással. Az ugyanis nem lenne jogszerű. Ebben az esetben a munkáltató nem a munkakört és a munkaszerződést módosítja. Ekkor az utasítási jogával élve a munkaszerződésben rögzített munkakörétől eltérő munkakörben foglalkoztatja a munkavállalót.

A munkáltató bármikor jogosult a munkakörbe tartozó feladatokat egyoldalúan módosítani. Ennek feltétele, hogy ezzel a munkakör alapvető jellegét nem változtatja meg. Amennyiben a munkáltató kibővíti a munkakörbe tartozó feladatokat vagy egyes feladatokat kivesz a munkakörből, az nem minősül sem munkaszerződés módosításnak, sem munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Más feladatok átmeneti jelleggel

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra csak átmeneti jelleggel van lehetőség. A Munka Törvénykönyve meghatározza az időbeli kereteket. Ezeken belül van lehetősége a munkáltatónak a munkaszerződéstől eltérően foglalkoztathatni a munkavállalót.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartama naptári évenként az összesen 44 beosztás szerinti munkanapot vagy a 352 órát nem haladhatja meg. Ebbe az időtartamba a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás valamennyi formáját össze kell számítani. Tehát nem csupán az eltérő munkakörben, hanem az eltérő munkahelyen vagy más munkáltatónál való foglalkoztatást is.

Megtagadható a munkavégzés másik munkakörben?

Főszabály szerint a munkavállaló nem tagadhatja meg a munkáltató utasításának teljesítését, ha a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében másik munkakörben való munkavégzésre utasítja. Azonban léteznek olyan esetek, amikor a dolgozó jogosan tagadhatja meg az ilyen utasítás teljesítését.

Ha a munkáltató a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás átmenti jellegére vonatkozó előírást megszegi, akkor a dolgozó nem köteles az eltérő munkakörben való munkavégzésre. Ez történhet például úgy, hogy a munkáltató túllépi a törvényben foglalt 44 beosztás szerinti munkanapra vonatkozó korlátot. Az is előfordulhat, hogy már az utasítás kiadásakor kiderül, hogy az eltérő munkakörben való foglalkoztatást a munkáltató tartósan szándékozik alkalmazni.

A munkáltató köteles arra, hogy az eltérő munkakörben való foglalkoztatás esetén a munkavállaló érdekeit méltányos mérlegelés alapján figyelembe vegye. A munkáltató intézkedésével a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. A munkavállaló megtagadhatja a másik munkakörben való munkavégzést, ha az utasítás teljesítése például a képzettségére, korára, egészségi állapotára tekintettel aránytalan sérelmet okozna neki.

Van, amikor a munkavállaló köteles megtagadni a másik munkakörbe tartozó feladat ellátását. Ilyen eset, ha ezzel más személy életét, testi épségét, egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha pedig a másik munkakörben való munkavégzés a dolgozó életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, akkor jogosult megtagadni a másik munkakör ellátását. Példa lehet, ha a dolgozó nem rendelkezik a szükséges képzettséggel és jártassággal az érintett munkakörben, és emiatt mások vagy a saját életét, testi épségét, egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.