Hogyan változtatható meg a munkakör?

0

A munkaszerződés egyik alapvető eleme a munkavállaló munkakörének meghatározása. A munkaviszony folyamán felmerülhet annak szükségessége, hogy a munkakört módosítsák. Szükséges-e a munkakör módosításához a munkavállaló hozzájárulása? Mi a különbség a munkaköri leírás és a munkakör módosítása között?

A munkakör és a munkaköri leírás

A munkaszerződés létrejöttének feltétele a munkavállaló munkakörében való megállapodás. Amennyiben a felek nem egyeznek meg a munkakörben, a munkaszerződés érvényesen nem jöhet létre.

A munkaszerződésben tehát kötelező megjelölni a munkavállaló munkakörét. Ez történhet például a munkakör megnevezésével vagy foglalkozásra utalással, illetve a feladatok általános jellegű meghatározásával.

A munkaköri leírás ellenben nem kötelező eleme a munkaszerződésnek. A Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 7 napos határidőn belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkakörébe tartozó feladatokról. Ez a határidő 2023. előtt 15 nap volt. A törvény nem említi kifejezetten a munkaköri leírás fogalmát, de a gyakorlatban a munkaköri feladatokról való kötelező tájékoztatás rendszerint munkaköri leírás formájában szokott történni.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

A munkakör megváltoztatása

Tekintettel arra, hogy a munkavállaló munkaköre a munkaviszony alapvető eleme és a munkaszerződés kötelező eleme, így a munkakör módosítására csak a felek megállapodása esetén van lehetőség.

A munkakör módosítása egyben a munkaszerződés módosítását is jelenti. Ezért az ilyen megállapodást a felek kötelesek írásba foglalni.

Előfordulhat, hogy a felek szóban megegyeztek arról, hogy a dolgozó állandó jelleggel másik munkakörben folytatja a munkáját, de ezt elmulasztják írásba foglalni. Ebben az esetben az ilyen módosítás érvénytelen. Fontos viszont, hogy nem alkalmazhatók az érvénytelenség következményei, ha a felek egyező akaratukból a munkaszerződés módosítását teljesítették. Amennyiben a munkavállaló a szóbeli megállapodást követően hosszabb ideig az új munkakörben végez munkát és ezt a munkáltató sem kifogásolja, akkor a munkaszerződés módosítást a felek egyező akaratából teljesítettnek kell tekinteni.

A munkavállaló nem kötelezhető arra, hogy a munkáltató által ajánlott munkakör módosítást elfogadja. Önmagában a módosítási ajánlat elutasítása miatt a dolgozóval szemben hátrányos jogkövetkezményeket nem lehet alkalmazni. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem érheti jogszerű hátrány a munkavállalót annak következtében, hogy nem ment bele a munkakörének módosításába. Például, ha egy adott munkakör a munkáltatónál megszűnik, a munkáltató felajánlhatja a dolgozónak, hogy másik munkakörben foglalkoztatja tovább. Ha az ajánlatot a munkavállaló elutasítja, a munkáltató felmondással élhet. A felmondás indoklása lehet ilyen esetben, hogy a dolgozó munkaköre megszűnt, így tovább nem tudják foglalkoztatni.

A munkaköri leírás módosítása

Fontos, hogy a munkakör módosítását ne tévesszük össze a munkaköri leírás módosításával. Ugyanis a munkakör módosításával szemben a munkaköri leírást a munkáltató főszabály szerint egyoldalúan is módosíthatja.

A munkaköri leírás rendszerint nem része a munkaszerződésnek. Így a munkáltató jogosult arra, hogy a munkakör jellegének megváltoztatása nélkül, a munkakörbe tartozó feladatokat változtassa, a munkakörhöz új feladatokat adjon, vagy onnan feladatokat vegyen ki.

A munkaköri leírás sem módosítható azonban korlátlanul. A munkaköri leírás egyoldalú módosítása nem lehet olyan mértékű, hogy a munkakör alapvető jellegének megváltozásához vezessen. Utóbbi esetben már nem a munkaköri leírásnak, hanem magának a munkakörnek a módosításáról lenne szó, amelyhez a munkavállaló hozzájárulása is szükséges.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.