Közelgő adatszolgáltatás: Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (1858)

0

Ne felejtsük el, hogy 2018. augusztus 13-ig az ’58-as bevalláson fizeti meg és vallja be az adót és járulékokat a főfoglalkozású egyéni vállalkozó, ideértve a főfoglalkozású egyéni vállalkozót is, az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban álló nem eva adózó egyéni vállalkozó, az egyidejűleg társas vállalkozóként is biztosított eva adózó egyéni vállalkozót is.

Fontos tudni!

Nem a 1858 jelű bevallást kell kitölteni, ha:

  • A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó (az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte) saját személyére vonatkozó 2018. évi járulék és százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettségének a 2018. évre vonatkozó személyijövedelemadóbevallásában kell szerepelnie.
  • Az eva adózó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulék bevallási kötelezettségét a 1843 jelű bevallásban kell teljesítenie.
  • A foglalkoztatónak minősülő egyéni vállalkozónak és mezőgazdasági őstermelőnek az általa foglalkoztatott biztosítottak az adó, járulék és egyéb adataira vonatkozó bevallását a 1808 jelű nyomtatványon kell teljesítenie.
  • A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, de a 1858 jelű bevallást fő szabály szerint nem kell benyújtania.
  • A foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelő nem kötelezett az Art. szerinti bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha a tárgyévet megelőző évben bevétele nem volt, kivéve,
    • ha a tevékenységét a tárgyévben kezdte, vagy
    • az adóévre vonatkozóan nyilatkozatban vállalta, hogy a Tbj-ben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg a járulékokat.

Ha az adózónak fizetési kötelezettsége nem keletkezik

Nem árt, ha tudjuk, hogy abban az esetben, ha az adózónak fizetési kötelezettsége nem keletkezik, de az Art.-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége fennáll, jelen bevallást kell benyújtania.

Nem jogosult bevallást helyettesítő nyomtatványon nyilatkozatot tenni

Az egyéni vállalkozó és a foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelő nem jogosult bevallást helyettesítő nyomtatványon nyilatkozatot tenni. Ellenben az egyéni vállalkozó más tagállam joghatósága alá tartozását igazolnia kell! Az igazolásra a joghatóság szerinti állam illetékes szerve által kiállított A1 jelű nyomtatvány szolgál.

Családi járulékkedvezmény

Fontos tudni, hogy a családi járulékkedvezmény a 1,5%-os munkaerő-piaci járulék terhére nem vehető igénybe!

Tehát ne felejtsük el teljesíteni a 1858-as bevallási kötelezettségünket 2018. augusztus 13-ig, ha van nekünk, mint adózónak ilyen irányú bevallási kötelezettségünk!

Forrás:NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.