Évközi változások a mezőgazdasági őstermelők adókötelezettségeiben

0

A Szocho tv. 2019. január 1-jétől a költségvetési bevételek folytonosságának biztosítása érdekében a mezőgazdasági őstermelők meghatározott csoportja számára negyedévente a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetési kötelezettségét írta elő. Az évközi módosítás azonban éves adómegállapítási időszakot vezet be, ezzel pedig szűkül azoknak az őstermelőknek a köre, akiknek negyedévente a szociális hozzájárulási adó előlegét fizetniük kell. (A változás a személyijövedelemadó-előleg megállapítási és fizetési kötelezettséget nem érinti!) Az ismertetett szabályok visszamenőleg 2019. január 1-jétől alkalmazhatóak.

I. Saját maga után a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére kötelezett őstermelők

a) a tevékenységét kezdő és a tárgyévet megelőző adóévben 8 millió forint bevételi határt meghaladó bevétellel rendelkező biztosított őstermelő a szociális hozzájárulási adót évente a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a minimálbér után fizeti meg. Ha az őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében nyilatkozatot tett, akkor a szociális hozzájárulási adót legalább a vállalt összeg adóévre számított összege után köteles megfizetni,
b) a biztosított mezőgazdasági kistermelő esetében (az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg) a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege az adó alapja

Az a)-b) pontban említett őstermelő a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások érdekében vállalt összeg alapján negyedévente adóelőleget állapít meg, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig fizet meg.

Az adóelőleget a 1958-as számú bevallásban nem kell szerepeltetni! Az a)-b) pontban meghatározott minimum fizetési kötelezettséget előíró szabályokat is figyelembe véve az adóelőlegként megfizetett adóval a 2019. évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallásban kell elszámolni.

Ha az elszámoláskor kiderül, hogy az őstermelőnek az év közben megfizetett adóelőlegen felül kell még szociális hozzájárulási adót fizetni (például azért, mert az őstermelői tevékenység révén elért jövedelme meghaladta a havi minimálbér tizenkétszeresét), akkor az így keletkező különbözetet az adóévet követő év május 20-áig kell megfizetni.

Ha pedig az elszámolás eredménye azt mutatja, hogy az őstermelő év közben több szociális hozzájárulási adóelőleget fizetett, mint amennyit az őstermelői tevékenység jövedelme alapján kellett volna, akkor a személyijövedelemadó-bevallásban lehet a túlfizetésről rendelkezni.

Okos Armada Bérprogram

II. A szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére nem kötelezett őstermelők

a) a biztosított mezőgazdasági kistermelő, aki a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében nem tett nyilatkozatot.

Ekkor az adó alapja:

  • a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,
  • az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,
  • a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka, csökkentve a tárgyévi Tbj. szerinti járulékalapját képező összeggel.

b) a járulékfizetésre nem kötelezett őstermelő, aki évente:

  • a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,
  • az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,
  • a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka alapulvételével fizeti meg a szociális hozzájárulási adót.

Az adót a személyijövedelemadó-bevallásban május 20-ig kell megállapítani, bevallani, és megfizetni.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-jétől 17,5 százalékra csökkent. A csökkentett adómérték első ízben a 2019. harmadik negyedévi adóelőleg megállapításakor alkalmazható. Az adókötelezettség éves megállapításakor az adóév egészére a 17,5 százalékos adómértéket kell alkalmazni.

A személyi jövedelemadót érintő változások

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség változásai miatt módosultak a mezőgazdasági őstermelők költség-elszámolási szabályai is. Az Szja tv. attól függően határozza meg a szociális hozzájárulási adó költségként történő elszámolhatóságának módját, hogy a mezőgazdasági őstermelő év közben kötelezett-e a szociális hozzájárulási-adó előlege fizetésére vagy sem.

1) A tételes költségelszámolást alkalmazó, a szociális hozzájárulási adó előlege fizetésére kötelezett mezőgazdasági őstermelő költségelszámolása

A tételes költségelszámolást alkalmazó, a szociális hozzájárulási adó előlege fizetésére kötelezett mezőgazdasági őstermelő tárgyévi elismert költségként veheti figyelembe a tárgyévre megállapított és megfizetett adóelőlegeket (ideértve a negyedik negyedévre megállapított és határidőig megfizetett adóelőleget is). Az a befizetési különbözet, amelyet az őstermelő az éves személyijövedelemadó-bevallásban megállapít, a befizetés évében számolható el költségként.

Így például, ha egy tételes költségelszámolást alkalmazó, tevékenységét 2019-ben kezdő mezőgazdasági őstermelő év közben a havi minimálbér alapulvételével fizeti meg negyedévente a szociális hozzájárulási adó előlegét, akkor a 2019-ben megfizetett előlegek, illetve 2020. január 12-éig megfizetett negyedik negyedéves előleg határidőre megfizetett negyedéves előlegek összegét a 2019. évi bevételeivel szemben elszámolhatja költségként. Ha ez az őstermelő a 19SZJA bevallásában megállapítja, hogy az adott évben őstermelésből elért jövedelme meghaladja a minimálbér tizenkétszeresét, akkor a kötelezettség-különbözetet 2020. május 20-ig kell megfizetnie, és ezt az összeget a 2020. évi őstermelői bevételével szemben érvényesítheti költségként.

Ha az adóévben az e pontba tartozó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem minősül tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek (például azért, mert átalányadózást választott a következő adóévre az adóbevallásában), akkor az összevont adóalapnak a kötelezettség-különbözettel egyenlő része tekintetében a kötelezettség-különbözet 85 százalékát veheti figyelembe jövedelemként. Ennek oka az, hogy a magánszemély már nem számolhatja el a szociális hozzájárulási adót költségként.

2) A tételes költségelszámolást alkalmazó, a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő költségelszámolása

A tételes költségelszámolást alkalmazó, szociális hozzájárulási adó előlegének megfizetésére nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő a szociális hozzájárulási adó megfizetett összegét a befizetés évében számolhatja el költségként. Ennek oka az, hogy a szociális hozzájárulási adót a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetnie (vagyis nem az adóévben, hanem az adóévet követő év május 20-ig).

Ha az e pontba tartozó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem minősül tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek (például amiatt, mert az adóbevallásában a következő évre átalányadózást választott), akkor jövedelemként a megállapított jövedelem 85 százalékát veszi figyelembe. Ilyenkor tehát az őstermelésből származó jövedelmének teljes összegére alkalmazhatja a 85 százalékos szabályt, hiszen év közben nem kellett a szociális hozzájárulási adó előlegét fizetnie és a megfizetett szociális hozzájárulási adót nem tudja költségként elszámolni.

3) A 2019-es adóévre vonatkozó átmeneti szabályok

Az Szja tv. átmeneti szabályokkal egészült ki a szociális hozzájárulási adó mértékének 2019. július 1-jétől bekövetkezett csökkenése és a mezőgazdasági őstermelők szociális hozzájárulási adó előlegének fizetési kötelezettségének változása miatt.

Ebből következően
a) a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére kötelezett mezőgazdasági őstermelő a módosítás hatálybalépését megelőzően megfizetett adót a 2019. évi szociális hozzájárulási adókötelezettség megállapításakor megfizetett szociális hozzájárulási adó előlegeként veheti figyelembe a 19SZJA bevallásban,
b) a tételes költségelszámolást alkalmazó, a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére nem kötelezett őstermelő a módosítás hatályba lépését megelőzően megfizetett szociális hozzájárulási adót a személyijövedelemadó-bevallásában 2019. évre elszámolható költségként veheti figyelembe;,
c) az a)-b) pontba nem tartozó őstermelő (például az átalányadózást alkalmazó őstermelő) a módosítás hatályba lépését megelőzően megfizetett szociális hozzájárulási adót a 19SZJA bevallásban csökkentő tételként veheti figyelembe.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.