Ki felel a szerződés teljesítésében közreműködő személyért?

0

A szerződésben rögzített jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez rendszerint más személy közreműködését is igénybe lehet venni. Ez a gyakorlatban viszonylag gyakran előfordul, különösen például vállalkozási szerződések esetén, ahol elterjedt az alvállalkozók igénybevétele. Ki tekinthető közreműködőnek, és milyen esetekben lehet igénybe venni? Ki felel a közreműködő személyért?

Ki minősül közreműködőnek?

A közreműködő olyan személy, akit az egyik szerződő fél vesz igénybe annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítse, esetleg jogát gyakorolja. A leggyakoribb eset a szerződés teljesítésében való közreműködés. Közreműködőnek ebben az esetben az számít, akik a szerződésben vállalt szolgáltatást előállítja, vagy annak előállításában részt vesz.

Tipikus eset a vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó, aki részt vesz a megrendelt munka elvégzésében. Ilyen például az építési vállalkozó megbízásából a tetőfedést végző alvállalkozó. Nem közreműködő, akinek a tevékenysége valamilyen módon megjelenik a szolgáltatásban, de nincs szerződéses kapcsolatban a szolgáltatást vállaló szerződő féllel (pl. a vállalkozóval). Viszont az olyan személy, aki szerződéses láncolat útján kapcsolódik a szolgáltatást vállalóhoz, szintén közreműködőnek számít. Így közreműködő az alvállalkozó által igénybe vett másik alvállalkozó is.

A közreműködő igénybevétele

Általános szabály, hogy közreműködőt szabadon lehet igénybe venni a szerződések teljesítése, szerződéses jogok gyakorlása során. Azonban a felek szerződésükben megállapodhatnak, hogy közreműködőt tilos igénybe venni vagy a közreműködő igénybevételét feltételekhez köthetik. Jogszabály is rendelkezhet arról, hogy adott szerződésnél közreműködőt nem lehet igénybe venni.

Szintén nem lehet közreműködőt igénybe venni akkor, ha a szolgáltatás jellegéből ez következik. Ez utóbbi eset megítélése nyilvánvalóan esetről-esetre változhat. Ilyen lehet például, ha valaki egy festmény elkészítését rendeli meg egy festőművésztől. Ilyenkor a szolgáltatás jellegéből következően a megrendelő jogosan várhatja el, hogy magát a festményt a művész készítse el.

Ha a közreműködő igénybevétele tilos, akkor a teljesítésre kötelezett csak akkor veheti igénybe más személy közreműködését, ha a jogosultnak károsodástól való megóvása érdekében szükséges.

Felelősség a közreműködőért

A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybevevő fél úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ez azt jelenti, hogy a megrendelővel, megbízóval szemben nem hivatkozhat arra, hogy a közreműködő nem teljesített megfelelően, nem háríthatja a felelősséget a közreműködőre, és saját maga nem mentesülhet a felelősség alól erre hivatkozva. Természeten a közreműködőt igénybe vevő a saját kárát és egyéb igényeit már érvényesítheti a közreműködővel szemben, ha ezek például a közreműködő szerződésszegéséből erednek.

Ha a kötelezettnek más személy igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.