Ki felel a gyermek által okozott kárért?

0

Ha egy kiskorú okoz kárt harmadik személynek, akkor természetesnek tűnik, hogy a károsult a szülőkhöz, gondozókhoz fordul a kár megtérítése miatt. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a gyermek vagy közvetlenül a szülő, gondozó felel-e az okozott kárért. Ha pedig a gondozó felel a kárért, akkor miként mentesülhet a kártérítési felelősség alól?

A vétőképesség

A kiskorú gyermek által okozott károk tekintetében központi jelentősége van annak, hogy a gyermek vétőképes volt-e. Ugyanis a vétőképtelen személy nem felel az általa okozott kárért.

Vétőképtelen személy, akinek belátási képessége oly mértékben korlátozott, hogy a károkozással kapcsolatos magatartása következményeit nem képes felmérni. A vétőképesség tehát nincs jogszabályilag meghatározott életkorhoz kötve, így nem csak kiskorú, hanem például szellemi fogyatékos felnőtt, vagy mentális zavarral küzdő személy is minősülhet vétőképtelennek. Ennek megfelelően a gyermekek által okozott kár esetén sincsen egy általánosan meghatározott életkor, amely felett a gyermek mindenképpen vétőképesnek számít. Minden esetben az adott károkozó magatartást és ezzel kapcsolatban azt vizsgálja a bíróság, hogy a következményeket képes volt-e felmérni.

A bírói gyakorlat általában 12 évben határozza meg azt az életkort, amely felett egy gyermek vétőképesnek tekinthető. Azonban mindig az adott eset körülményeit kell megvizsgálni. Például a bíróság vétőképesnek tekintett egy 9-10 éves gyermeket, aki már önállóan közlekedett és a közlekedés alapvető szabályait ismerte, de e szabályok megsértésével balesetet okozott.

Felelősség a vétőképtelen gyermek károkozásáért

A vétőképtelen személy az általa okozott kárért nem felelős, hanem helyette az felel, aki jogszabály alapján a gondozójának minősül. Gondozónak minősülnek természetesen azok a szülők, aki a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorolják. Ha a szülők elváltak, és nem élnek együtt, akkor a gondozó az a szülő, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte, illetve, aki a felügyeletet ténylegesen ellátja. Szintén gondozó a gyermek gyámja.

Gondozónak számít az is, aki a vétőképtelen személy felügyeletét a károkozáskor ellátta. Így gondozó, aki jogszabály alapján nem gyakorol szülői felügyeleti jogot, de ténylegesen a gyermekre a károkozáskor ő felügyelt, mert a szülő a gyermeket rá bízta. Például gondozó lehet a gyermekre felügyelő nagyszülő, szomszéd, babysitter, gyermektábor szervezője is.

A gondozó akkor mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a nevelés és a felügyelet ellátásával kapcsolatban őt felróhatóság nem terheli.

A vétőképtelen személyt csak kivételes esetben lehet a kár megtérítésére kötelezni. Ennek feltétele, hogy nincs gondozója, vagy a gondozó felelősségét nem lehet megállapítani, továbbá hogy az eset körülményei és a felek vagyoni viszonyai nyilvánvalóan indokolttá teszik a felelősség megállapítását.

A vétőképes kiskorú károkozása

Ha a kárt vétőképes kiskorú okozta, akkor alapesetben a kiskorú károkozó köteles a kár megtérítésére. Tehát ez esetben a gondozó nem felelős a kárért Ha viszont a károsult bizonyítja, hogy a felügyeletre köteles gondozó a kötelességét felróhatóan megszegte, akkor a gondozót a kiskorúval együtt kötelezik kártérítésre.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.