A kiskorú, és a cselekvőképtelen személy eljárási védelme adóigazgatási eljárás során

0

A kiskorút, a cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorút, valamint a fogyatékossággal élő személyt az adóigazgatási eljárásban fokozott védelem illeti meg. Éppen ezért tárgyaláson történő meghallgatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a törvény által előírt feltételek teljesülnek.

Nézzük most meg, hogy tárgyaláson történő meghallgatásának milyen feltételei vannak:

  • az eljárásban részt vevő más személyek jelenlétében történő meghallgatása az érdekeit nem sérti,
  • lehetőség szerint a lakóhelyén, illetve tartózkodási helyén kell meghallgatni,
  • akkor hívható fel személyes nyilatkozattételre, és akkor hallgatható meg tanúként, ha ezt állapota megengedi, és személyes nyilatkozata vagy tanúvallomása más módon nem pótolható, valamint
  • az egyenlő esélyű hozzáférést számára biztosítani kell.

Az, aki nem cselekvőképes, nyilatkozattételre csak akkor hívható fel, illetve tanúként akkor hallgatható meg, ha nyilatkozatot, illetve tanúvallomást kíván tenni, továbbá elengedhetetlen feltétele ennek, hogy a törvényes képviselője, vagy – érdekellentét esetén – eseti gondnoka vagy eseti gyámja (eseti gondnok) ehhez hozzájáruljon. Ebből következik, hogy a szóbeli nyilatkozat, illetve a tanúvallomás megtételére kizárólag a törvényes képviselő vagy az eseti gondnok jelenlétében kerülhet sor. Az írásbeli nyilatkozathoz pedig a törvényes képviselő vagy az eseti gondnok aláírása is szükséges. Ha az adózó vagy az eljárás egyéb résztvevője hallássérült, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni, vagy a meghallgatás helyett a jelen lévő hallássérült írásban is nyilatkozatot tehet. Ha az adózó vagy az eljárás egyéb résztvevője siketvak, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni. Ha a jelen lévő adózó vagy az eljárás egyéb résztvevője beszédfogyatékos, kérésére a meghallgatás helyett írásban is megteheti nyilatkozatát.

Az adatok zárt kezelésére és az iratbetekintési jog korlátozására vonatkozó különös szabályok

Az adóhatóság a kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú adózó, tanú, szemletárgy-birtokos vagy megfigyelt személy védelme érdekében erre irányuló kérelem nélkül is dönthet az érintett személy adatainak zárt kezeléséről és az iratbetekintési jog korlátozásáról. Az erről szóló végzést azonban a törvényes képviselővel is közölni kell.

Az idézésre vonatkozó különös szabályok

Ha az idézett személy korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott, az adóhatóságnak a törvényes képviselőjét kell értesítenie. Ha az idézett személy cselekvőképtelen, az adóhatóság törvényes képviselője útján idézi. Fontos, hogy a törvényes képviselőnek kell gondoskodnia az idézett személy megjelenéséről.

A törvény külön szabályokat és követelményeket állapít meg az eljárási jogaik gyakorlásában személyi körülményeik folytán korlátozott vagy akadályozott személyek fokozottabb védelme érdekében, pozitív megkülönböztetést alkalmazva a hátrányos helyzetük ellensúlyozása céljából, összhangban az Alaptörvényben említett csoportok védelmére vonatkozó szabályozási követelménnyel. A törvény a különböző csoportok (a kiskorúak, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorúak és a fogyatékossággal élő személyek) korlátozottságának vagy hátrányos helyzetének jellegéhez igazodó kivételes bánásmódot ír elő, és a hatóság számára proaktív intézkedési kötelezettséget is teremt, így az adatok zárt kezelésének és az iratbetekintési jog korlátozásának, az idézés sajátos szabályainak meghatározásával, vagy általában az adózói jogok gyakorlásának elősegítése terén.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Megosztás

About Author

Comments are closed.